Олена Олександрівна Мельник

 

Молодший науковий співробітник

Відділ Наукові фонди
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (канцелярія)
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail:

Melnik 

Профіль

Наукові інтереси:
Доба Нового часу (ХVІ―ХVІІІ ст.): Київ, церковна археологія; некрополістика; ставрографія; історична демографія; християнський поховальний комплекс та обряд; чини християнського поховання; предмети особистого благочестя; требники; метричні книги; епітафії; поховально-поминальна обрядовість за етнографічними даними.

Поточні дослідження й проекти:
Назва: «Пам’ятки матеріальної культури давнього населення України в колекціях наукових фондів Інституту археології НАН України»
Резюме: Метою проекту є всебічне наукове дослідження матеріалів колекцій наукових фондів ІА НАНУ і поповнення електронної інформаційно-наукової бази про них. Результатом виконання запропонованого проекту стане введення до наукового обігу інформації про матеріальну культуру археологічних пам’яток, колекції з розкопок яких зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України. Особлива увага буде приділена колекціям, що походять з розкопок до 80-х рр. ХХ ст., документація яких є неповною. Джерельна база проекту охоплюватиме як окремі виняткові знахідки, так і цілі колекції з археологічних розкопок. Для ряду колекцій передбачається створення детальних описів, що значно поліпшить можливості їх наукового опрацювання і закладе підвалини нових перспективних досліджень.

Стипендії та гранти:
2013, 2015 – опрацювання колекції "Скарби давньої історії України", що становить національне надбання (The National Heritage).

Експедиційна діяльність:
2006-2012 – участь у роботі спільної Архытектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України, Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича (м. Львів) та Державного Ермітажу (РФ, м. Санкт-Петербург) в дослідженні Десятинної церкви (м. Київ) під керівництвом Г. Ю. Івакіна;
2007 – участь у роботі спільної археологічної експедиції Інституту археології НАН України та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника в дослідженні Старого Арсеналу (м. Київ) під керівництвом Г. Ю. Івакіна;
2007 – участь у роботі спільної Архытектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України та Університету штату Техас (США, м. Остін) в Національному заповіднику «Херсонес Таврійський» (АРК) під керівництвом В. М. Зубаря;
2007 – участь у роботі Північної археологічної експедиції Інституту археології НАН України в дослідженні багатошарового поселення на території с. Таценки (Київська обл.) під керівництвом М. В. Квітницького;
2004, 2005 – участь у роботі спільної археологічної експедиції Інституту археології НАН України та Університету штату Флорида (США) в дослідженні курганів бронзового та залізного віку (Дніпропетровська обл.) під керівництвом С. В. Поліна;
2005, 2006 – у роботі спільної археологічної експедиції Інституту археології НАН України та Національного університету «Києво-Могилянська академія» на неолітичній стоянці Добрянка (Чернкаська обл.) під керівництвом Л. Л. Залізняка;
2003 – участь у роботі спільної геолого-археологічної експедиції Інституту археології НАН України, Воронезького університету РФ та Донбаського гірничо-металургійного інституту на гірничо-металургійному комплексі мідно-бронзового віку (Луганська обл.);
2001 – участь у роботі археологічної експедиції Криворізького історико-краєзнавчого музею на скіфському святилищі «Гірка» (Дніпропетровська обл.) під керівництвом О. О. Мельника.

Дисертаційне дослідження:
«Поховальні пам’ятки Києва ХVІ-ХVІІІ ст.». Науковий керівник к.і.н. Г. А. Козубовський.

Освіта:
2008-2011 – аспірантура Інституту археології НАН України, спеціальність «Археологія".
2006-2008 – магістратура історичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія», спеціальність «Історія».
2002-2006 – бакалаврат історичного факультету Криворізького державного педагогічного університету, спеціальність «Історія».