Світлана Володимирівна Іванова

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

Відділ археології Криму та Північно-Західного Причорномор’я

вул. Пушкінська, 37
Одеса -- 65101

Тел.: +380 +380 (48) 722 01 93

Факс: +380 (44) 418 33 06 (приймальня Інституту археології, Київ)

E-mail:

ORCID0000-0002-3318-8244

Ivanova 

Профіль

Наукові інтереси:
Доба міді та бронзи, ямна археологічна культура, контакти населення Північно-Західного Причорномор’я у IV-IIIтис. до н.е.

Поточні дослідження й проекти:
«Актуальні проблеми археології Північно-Західного Причорномор'я», розділ «Світоглядні традиції населення Північно-Західного Причорномор'я в енеоліті-ранньому бронзовому столітті».

Програми міжнародної співпраці:
2015--2016 --- «Podolia as a cultural contact area in the 4th – 2nd Millenium BC». – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2013--2014 –- «Arhaeologia Bimaris» – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2012--2013 -– «Problemy dniestrzańsko – wiślańskiego szlaku środkowoeuropejskiego exodusu» – з Університетом ім. Адама Мицкевича (Познань, Польща).
2007--2011 --- «Реконструкція палеоландшафтів і розселення людини в Північному Причорномор'ї за останні 20 тис. років» (з ОНУ
ім. І.І. Мечникова).
2007--2009 --- «Проблема форм культурних й антропологічних контактів всередині ареалу й на кордонах ямної культурно-історичної спільності», ОНУ ім. І.І. Мечникова, Проект РГНФ – НАНУ (співкерівник проекту).
2006--2007 –- Спільний українсько-російський науково-дослідний проект “Етнокультурні зв’язки степового населення за доби ранньої бронзи від Приуралля до Подністров’я”, НАН України та РГНФ – 2006 (проект № 20-06/06-01-911100 а/у).
2004 –- українсько-англійський екологічний проект «Developing Integrated Coast Zone Management for Tiligul Liman to Optimise Long Term Economic Opportunities» (з Інститутом біології Південних морів та організацією «Eurocoast»).

Експедиційна діяльність:
2012--2014 –- участь у спільній українсько-британській Трипільській експедиція (розкопки протоміста Небелівка на Кіровоградщині). під керівництвом д.і.н. М.Ю. Відейко та PhD професора Дж. Чепмена.
2005--2011 –- начальник Дністро-Бугської експедиції та заступник начальника Білгород-Тірської експедиції Інституту археології НАН України (під керівництвом Т.Л. Самойлової).
2001--2004 --- участь у експедиціях відділу археології Північно-Західного Причорномор’я в Одеській області (під керівництвом д.і.н.
О.М. Дзиговського, к.і.н. Т.Л. Самойлової).
1990--1993 –- начальник експедицій Одеського охоронного археологічного центру
1976--1989 --- участь у експедиціях відділу археології Північно-Західного Причорномор’я в Одеській області (під керівництвом д.і.н.
В.Н. Станко. К.і.н. І.Т. Чернякова, к.і.н. Л.В. Субботина).

Педагогічна діяльність:
2014 --- професор кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова,
2005-2010 -– доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова,
2012 --- лекції студентам історичного факультету (спеціальність «Археологія») Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань. Польща).

Дисертаційні дослідження:
2014 –-- «Історія населення Північно-Західного Причорномор’я наприкінці IV–III тис. до н. е.». дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий консультант – д.і.н. В.В. Отрощенко.
2000 –-- «Населення ямної культурно-історичної спільноти Північно-Західного Причорномор’я (дослід соціологічної інтерпретації поховальних пам’яток)» – дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник –
к.і.н. В.В. Отрощенко.

Освіта:
1974--1980 –- історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (нині Одеській Національний Університет імені
І.І. Мечникова), спеціальність «вчитель історії та суспільствознавства».