Скіфська Правобережна експедиція створена у 2017 р. Головні роботи експедиції спрямовані на вивчення Мотронинського городища скіфського часу та його могильника, інших комплексів раннього залізного віку Українського Правобережного Лісостепу. Перші розкопки на Мотронинському археологічному комплексі проведені у кінці XIX ст. В.В. Хвойкою. Особливо масштабними були дослідження 80-х рр. XX – початку XXI ст. під керівництвом С.С. Безсонової, С.А. Скорого, Я Хохоровського. В 2017 р. роботи на пам’ятці відновлено. Проведено розкопки укріплень внутрішньої цитаделі пам’ятки та курганів розташованого поруч некрополя.

Керівник експедиції: 
с.н.с. відділу археології раннього залізного віку, к.і.н. О.Д. Могилов.