Сергій Анатолійович Скорий

 

Доктор історичних наук, професор, завідувач відділу

Відділ археології раннього залізного віку
пр-т Героїв Сталінграда, 12
Київ - 04210
хх поверх, кімната ххх

Тел.: +380 (44) 278-44-05

E-mail: 

ORCID: 0000-0002-7842-890X

Скорий 

Профіль

Наукові інтереси:
Скіфській час на теренах Середньої Європи. Етнокультурна історія населення доскіфської та скіфської доби лісостепової зони Східної Європи. Кіммерійці, скіфи. Крим в скіфську епоху.

Поточні дослідження й проекти:
”Етнокультурні процеси на території України за доби раннього заліза»; розділ «Мотронинське городище скіфського часу в басейні р. Тясмин (за матеріалами археологічних досліджень 2000-2003 рр.)»

Експедиційна діяльність:
2017 --- начальник Кіровоградської експедиції ІА НАНУ. Розкопки курганів на півдні Кіровоградщині.
2016 --- науковий консультант експедиції «Слобожанської археологічної служби» (м. Харків). Начальник експедиції В.М. Окатенко. Розкопки кургану скіфської еліти Турецька Могила.
2010–2017 --- науковий консультант експедиції Істориико-культурного заповіднику «Більск». Масштабні розвідки в межах Великого укріплення Більского городища, на теренах Полтавщини і Сумщини. Розвідки в Сумській області.
2000–2009 --- науковий консультант Полтавської археологічної експедиції (начальник к.і.н. Супруненко). Розкопки курганів різного часу (в тому числі – скіфських) на півдні Полтавської області, біля м.Горішні Плавні.
2000-2002 --- начальник спільної Українсько-Польскої експедиції «Мельники-Холодний Яр» ІА НАНУ і Інституту археології Ягелонського університету (з польского боку – начальник проф. Я. Хохоровські). Розкопки поховальної пам’тки скіфської еліти кургану Скіфська Могила, низки інших курганів Мотронинського могильника.
1999--2006. --- начальник загону спільної Українсько-Німецької експедиції ІА НАН України і Гамбургзького університету. Розкопки на селищі скіфського часу Лісовий Кут, в межах Великого укріплення Більского городища на Полтавщині-Сумщині.
1995–1998 --- начальник спільної Українсько-Польскої експедиії «Мельники-Холодний Яр» ІА НАНУ і Інституту археології Ягелонського університету (з польского боку – начальник проф. Я. Хохоровські). Розкопки поховальної пам’ятки скіфської еліти Великого Рижанівського кургану. Відкриття непограбованного поховання скіфського вождя.
1996 --- участь у дослідженні курганого могильнику античного міста Аргамум (Добруджа, Румунія). Начальник експедиції В.Лунгу.
1994-1995 --- сташий науковий співробітник спільної Українсько-Німецької експедиції ІА НАН України і Гамбугзького університету. Розкопки курганів скіфського часу на Більскому городищі (могильник „Б”) та в урочищі Перещепино, в межах Полтавської області
1988–1994 — заступник начальника експедиції „Холодний Яр” ІА АН УРСР. Розкопки в Черкаській області: на Мотронинському городищі і курганному могильнику скіфського часу.
1987 — заступник начальника Скіфського загону новобудовної експедиції „Дністр-II” ІА АН УРСР . Розкопки поселення доскіфського часу біля с.Козлів Вінницької області, на Середньому Дністрі.
1983–1986 — замначальника Лісостепової Правобережної експедиції ІА АН УРСР. Масштабні археологічні дослідження --- розвідки на багатьох городищах Правобережного Лісостепу, розкопки курганів в Київській, Черкаській областях (біля сс. Іванівка, Цвітково, Яснозір’я тощо).
1980–1981 — молодший науковий співробітник Акташської експедиції ІА АН УРСР; дослідження скіфських курганів в Східному Криму.

Наукові організації та товариства:
1997 — Member of Funerary Archaeology Studies Assosiation;
2005 –Член міжнародної Консультативної Ради “Corpus Tumulorum Scythicorum et Sarmaticorum”.

Дисертаційні дослідження:
1997 — «Кочевники предскифской и скифской поры в Днепровской Правобережной Лесостепи (вопросы этнокультурной истории)», дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія».

1982 — «Вооружение скифского типа в Средней Европе (к вопросу о связях Скифии с населением Средней Европы)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія». Науковий керівник к.і.н. Черненко Є.В.

Освіта:
1975–1979 — Сімферопільський державний університет ім. М. В. Фрунзе (нині Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського), історичний факультет, спеціальність «музеєзнавство та археологія».