Світлана Олександрівна Біляєва

 

Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник на громадських засадах

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail: 

ORCID:

bilyaeva big2 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми давньоруської та середньовічної археології; вивчення культурно–історичного розвитку південно–руських земель другої половини ХІІІXIV ст.; проблеми історіографічного та аналітичного дослідження процесів вивчення давньоруського сільського господарства на території Південної Русі; проблематика археологічних та антропологічних колекцій, що були вивезені за межі України; фахові дослідження золотоординських та османських пам’яток на півдні України; порівняльний аналіз основних категорій української та турецької матеріальної культури; проблемах між цивілізаційних відносин України, Золотої Орди та Османської імперії; дослідження особливостей взаємовпливу слов’янського та тюркського етносів на різних етапах цивілізаційного розвитку, особливостей співіснування християнського та мусульманського населення; дослідження торгівельних шляхів в контексті загальної світової системи суходільної та морської торгівлі від Китаю до Західної Європи.

Поточні дослідження й проекти:
«Актуальні проблеми Північно-Західного Причорномор’я». Підтема: «Етнокультурний розвиток  Північного Причорномор’я ХIV-XVIII ст.».

«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»;
Міжнародний науководослідний проект АН Латвії, Туреччини та України «Балтія та Причорномор’я, експериментальна реконструкція торгівельних шляхів».

Експедиційна діяльність:
2018 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки фортеці Тягинь біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області; обстеження підземних та наземних пам’яток історичного міста Очаків Миколаївської області.
2017 — керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області.
2016 —керівник Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ. Розкопки городища Тягин біля с. Тягинка Бериславського району Херсонської області. Розвідка та дослідження середньовічних поселень у Приморському районі Запорозької області.
19962015 — керівник Міжнародної Південної археологічної експедиції ІА НАН України; дослідження у м. Очаків, Аккерманської фортеці у м. Білгород–Дністровський, турецької фортеці на Кінбурнській косі, залишків фортеці Кизи–Кермен в районі сучасного Берислава Херсонської області, дослідження інших середньовічних пам’яток Північного Причорномор’я.
19691981 — керувала археологічними дослідженнями історичного центру м. Очаків;
19781979 — провадила розвідки на території Київської та Черкаської областей;
19711973, 1975 — очолювала дослідження середньовічного поселення Озаричі;
19701973 — участь у роботі експедиції «Дніпро–Донбас» ІА АН УРСР;
1970 — участь у роботі Слов’яно–Дністровської археологічної експедиції ІА АН УРСР.

Педагогічна діяльність:
2016 ‒ до теперішнього часу — професор кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
20102015 — професор кафедри українознавства Національного університету харчових технологій;
19992014 — доцент кафедри українознавства Національного університету харчових технологій.

Наукові організації й товариства:
Міжнародна Рада з питань пам’яток і видатних місць (ICOMOS);

Український Національний комітет ІКОМОС (дійсний член);
Європейська археологічна асоціація (EAA);
Британський інститут в Анкарі Британської академії наук (BіA);

Міжнародна асоціація істориків ісламського мистецтва;
Міжнародна асоціація ісламської археології;
Міжнародна академія люльок (Ліверпуль, Великобританія);
Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПіК, член Головної ради);
Історикокультурна асоціації «УкраїнаТуреччина» (голова правління);
Спілка археологів України.

Відзнаки:
2009 — звання «Визначна людина світу» Міжнародного конгресу в Стамбулі (Туреччина);
1982 — ювілейна медаль «У пам’ять 1500-річчя Києва».

Дисертаційні дослідження:
2012 — «Взаємовідносини східнослов’янського і тюркського світів у XIII–XVIII ст. (за матеріалами археологічних досліджень в Україні)», дисертація на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»;
1978 — «Южнорусские земли во второй половине ХІІІ–ХІV вв. (по материалам археологических исследований)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д.і.н. В. Й. Довженок.

Освіта:
19641969 — Воронезький державний університет, Історичний факультет, спеціальність «історик, учитель історії та суспільствознавства».