Захист дисертації НОВИЧЕНКОВОЇ Марії Вікторівни, молодшого наукового співробітника відділу античної археології (Інститут археології НАН України), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Тема: «Римське військове спорядження в Тавриці I ст. до н. е. — І ст. н. е. (за матеріалами розкопок святилища Гурзуфське Сідло)».

Спеціальність: 07.00.04 — археологія.

Науковий керівник:
Буйських С.Б., к.і.н., старший науковий співробітник.

Офіційні опоненти:
Казакевич Г.М., д.і.н., доцент кафедри історії мистецтв історичного факультету (Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
Баукова А.Ю., к.і.н., доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Львівський національний університет ім. І. Франка).

Захист «12» жовтня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 у Інституту археології НАН України за адресою: зал засідань (10 поверх), проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ.

Автореферат Текст дисертації Відгук першого опонента Відгук другого опонента