Журнал присвячений публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

  

 

 

 

 

Рік заснування: 2011
Проблематика:  археологія та давня історія
ISSN:  2227-4952
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011 р.
Періодичність: щоквартальник
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: СКОРИЙ С.А., доктор історичних наук, професор
Відповідальний секретар: ГОРБАНЕНКО С.А., кандидат історичних наук

Члени редколегії:

БОЛТРИК Ю.В., кандидат історичних наук
ЗАЛІЗНЯК Л.Л., доктор історичних наук, професор 
ІВАКІН Г.Ю., член-кореспондент НАН України 
КРИЖИЦЬКИЙ С.Д., член-кореспондент НАН України 
КУЛАКОВСЬКА Л.В., кандидат історичних наук 
МОЦЯ О.П., член-кореспондент НАН України 
ОТРОЩЕНКО В.В., доктор історичних наук, професор 
ПЕТРАУСКАС О.В., кандидат історичних наук 
ПОТЄХІНА І.Д., кандидат історичних наук 
СОН Н.О., кандидат історичних наук
ЧАБАЙ В.П., член-кореспондент НАН України 
ТОЛОЧКО П.П., академік НАН України 

Адреса редакції: проспект Героїв Сталінграда, 12, 
Київ–04210, Україна
Телефон: +380 (44) 254 11 38
Факс: +380 (44) 418 33 06
E-mail:
Website:  

 

Добірка випусків журналу «Археологія і давня історія України» на сайті «Спілки археологів України» (у форматі .pdf).