Фондова робота з колекціями

Фондова робота з колекціями, що включає у себе впорядкування колекцій, визначення, розбір і систематизацію матеріалів; роботу з матеріалами погіршеної збереженості, що не мають належної документації, звірку, створення відповідного етикетажу та супровідної документації колекцій матеріалів. Систематизація та впорядкування археологічних колекцій триває постійно і через значні накопичення минулих років, і через нові щорічні надходження. Розроблені принципи упорядкування та систематизації матеріалів польових археологічних досліджень можуть бути корисними для всіх установ країни, де зберігаються масові колекції рухомих археологічних пам’яток.

Паралельно з цим проводиться моніторинг колекцій з метою виділення предметів, що потребують консерваційно-реставраційних заходів. Проводиться фахова консервація та реставрація, яка супроводжується складанням паспортів відреставрованих речей із зазначенням і обгрунтуванням застосованої методики та ходу робіт, доповнених кольоровими ілюстраціями ходу робіт.

Наукова робота з колекціями

Збір, наукове опрацювання та систематизація інформації про колекції археологічних матеріалів, що зберігаються у Наукових фондах ІА НАНУ з метою їх наукової каталогізації та створення наукової документації внутрішнього користування. Співробітники фондів набули досвіду в створенні електронної науково-облікової документації. Інформація, розміщена в них, користується значним попитом і необхідна не лише для систематизації археологічних джерел працівниками фондів, але й якісної роботи дослідників, які працюють з колекціями.

Видавнича діяльність

Велика увага приділяється залученню результатів досліджень матеріалів наукових фондів до широкого наукового обігу. З цією метою відділ спеціально готує до друку окремі випуски «Колекції наукових фондів ІА НАНУ» періодичного видання «Археологія і давня історія України», присвячені публікації досліджень матеріалів, що тут зберігаються.

Каталоги наукових фондів:
Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Каталог. — К., 2007;
Андрощук Ф. О., Беляєва С. О., Блажевич Н. В., Якубов В. М. Старожитності Шестовиці. — К., 1996;
Бурдо Н. Б., Константинеску Л. Ф., Ляшко С. Н., Сон Н. А. Каталог коллекций научных фондов. Каменный век—энеолит. — К., 1991; Вони ж. Каталог коллекций научных фондов. Эпоха бронзы. — К., 1991.

Каталоги виставок:
Goldner Horizont. 4000 Jahre Nomaden der Ukraine . — Linz, 2010;
Ancient Trypillia: Seven Thousand Years of Spiritual Art. — New-York, 2010;
Amazonen. Geheimnisvolle Kriegerinnen. — München, 2010.
Gold der Steppe. Sensationsfunde aus Fürstengräbern der Skythen und Sarmaten. — Wien, 2009;
Gold der Steppe. Fürstengschätze jenseits des Alexanderreichs. — Wien, 2009;
Misteries of ancient Ukraine.The remarkable Trypilian culture. 5400–2700 BC. — Toronto, 2008;
Ori dei cavalieri delle steppe. Collezioni dai Musei dell’Ucraina. — Milano, 2007;
Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen. — München; Berlin; London; New York, 2007;
Золоті скарби стародавньої України. Каталог виставки. — К., 2006;
L’or des scythes. — Paris, 2001; Saint-Amand-Montrond, 2003;
Scythian gold. Treasures from ancient Ukraine. — New York, 1999;
Сокровища Южной Украины. — Николаев,1997;
Koczownicy Ukrainy. — Katowice, 1996;
Tesori delle Steppe: Cimmeri, Sciti, Sarmati, Unni, Avari e Cazari. — Milano, 1995;
Dal Mille al Mille. Tesori e popoli dal Mar Nero. — Milano, 1995;
Scythian gold. Museum Historic Treasures Ukraine. — Tokyo, 1992;
Золото степу. Археологія України. — К. ; Шлезвіг, 1991;
Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. — Kiev; Schleswig, 1991.

Збірники
Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. — К., 2016;
(АДІУ. — 1(18).
Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. — К., 2014;
(АДІУ. — 1(12).
Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. — К., 2012 (АДІУ. —8);
Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. — К., 2010 (АДІУ. — 3).

Виставкова діяльність

2017
«Забуте Межигір’я», Національний музей Тараса Шевченка (22 серпня — 10 вересня 2017 р.).
«Хотівське городище. Новітні дослідження», Археологічний музей Інституту археології НАН України, (березень — жовтень 2017 р.).

2016
«Фрески церкви Спаса на Берестові» у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (квітень – жовтень 2016 р., продовжено на період жовтень 2016 – жовтень 2017 рр.).
«Шлях у минуле Десятинної церкви», музей історії Десятинної церкви (вересень 2016 – серпень 2017 рр.).
«Жива історія. Вбрання і побут Давньої Русі: реконструкція і археологія» у Національному музеї історії України (січень – квітень 2016 р.).
«Експедиції кафедри археології НаУКМА» з нагоди проведення Наукової конференції «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2016» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (лютий – березень 2016 р.).

2015
«Хрест і тризуб: символи тисячолітнього міста» у Музеї історії міста Києва (серпень – жовтень 2015 р.).
«Києво-Могилянська академія: чотири століття історії» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (жовтень 2015 р. – січень 2016 р.).

2014
«Поселення Ходосівка – Рославське (кінець ХІ – ХІV ст.) як показник неординарності середньовічного села. Матеріали досліджень ІА НАНУ 2007-2013 рр.» у Національному музеї історії України (квітень-травень 2014 р.).
«Храм. Місто. Держава» у Національному заповіднику «Софія Київська» (2014 – 2015 рр.).

2013
«Комарівська культура» в Івано-Франківському краєзнавчому музеї (травень 2013–грудень 2016 р.).
«Велике та Величне» у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» (липень–вересень 2013 р.).
«Київська Русь» до 900-річчя вокняжіння Володимира Мономаха у Національному заповіднику «Софія Київська» (травень—серпень 2013 р.).
«Золота Скіфія» у Дніпропетровському Національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького (березень—травень 2013 р.).