Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності «археологія» було створено в Інституті археології АН УРСР у 1972 році. З 1976 року Рада набула право приймати до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук.

З 20__ року Рада набула право захисту дисертацій зі спеціальності «антропологія».

Довгий час Спеціалізована вчена рада при Інституті археології НАН України (АН УРСР) була єдиної в Україні установою, що готувала наукові кадри вищої кваліфікації з археології.

За 45 років своєї діяльності в Раді захищено __ докторських і __ кандидатських дисертацій. Дисертаційні дослідження відбивають всі наукові напрямки археологічної науки на Україні. Про високу міжнародну оцінку роботи Спеціалізованої вченої ради по захистах свідчать захищені наукові роботи громадян інших країн (Росія, Сірія, Ліван та інш.).

В різні роки Спеціалізовану вчену раду очолювали:
Ученими секретарями Ради були:

 

Дисертаційні дослідження до 2017 року:

 Здобувач  Тема Керівник / Консультант  Спеціальність  Ступінь   Дата
Архипова Єлизавета Іванівна Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х — першої половини XIII ст. (архітектурний декор і скульптура малих форм)   археологія доктор історичних наук 15.10.2016 
Козюба Віталій Костянтинович Садиба X–XIII ст. (за матеріалами південноруських земель) Івакін Гліб Юрійович археологія кандидат історичних наук 15.10.2016