Віталій Юрійович Непомящих

 

Молодший науковий співробітник

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська 3
Київ - 01001

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0001-9933-6142

Непомящих 

Профіль

Наукові інтереси:
Проблеми давньоруської та середньовічної археології; вивчення історичного розвитку південно–руських земель рубежу Х–ХІ — першої половини ХІІІ ст.; проблеми виникнення та розвитку давньоруського міста Білгорода Київського; дослідження розвитку оборонної справи давньоруських градів на прикладі розкопок збережених валів та ровів городищ Х–ХІІІ ст.; проблема планіграфії та динаміки заселення Білгорода Київського; вивчення музейних колекцій літописного Білгорода; аналіз та вивчення матеріальної культури давньоруських міст на прикладі Білгорода Київського.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.».

Експедиційна діяльність:
2013–2016 — участь у роботі Північної постійнодіючої археологічній експедиції ІА НАН України під керівництвом І. А. Готуна;
2015–2016 — участь у роботі Лівобережної археологічної експедиції ІА НАН України та Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка під керівництвом О. П. Моці;
2010–2011 — участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом А. В. Петраускаса;
2006–2015 — керував Білогородською експедицією ІА НАН України, науково–рятівні дослідження в с. Білогородка Києво–Святошинського району Київської області;
2004–2007 — у роботі Чернігівської археологічної експедиції під керівництвом О. П. Моці та В. П. Коваленка під час досліджень давньоруського археологічного комплексу Шестовиця (Чернігівська область);
2001–2003 — участь у роботі Канівської археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2000, 2003 — участь у роботі Подільської постійно діючої археологічної експедиції ІА НАН України в м. Києві.

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
«Білгород Київський», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
2005–2009 — аспірантура ІА НАН України, спеціальність «археологія».
2000–2005 — Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства, спеціальність «Історія», кваліфікація «історик, викладач історії, спеціаліст».