В 2018 році друком вийшли наукові видання:

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2018. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні. Київ: Академперіодика.

Степанчук, В. М., Васильєв, С. В. (ред.). 2018. Пізні неандертальці Криму. Заскельна VI (Колосовська). Шари ІІІ і ІІІа. Київ: Слово.

 

В 2017 році друком вийшли наукові видання:

Кравченко, Е. А. (ред.). 2017. Хотівське городище (новітні дослідження). Київ.

Круц, С. И. 2017. Скифы степей Украины по антропологическим данным. Курганы Украины, 5. Киев — Берлин: Издатель Олег Филюк.

Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (відп. ред.). 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України.

Толочко, О. П. (відп. ред.).  2017. Культурний шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна. Київ: Лаурус.

 

В 2016 році друком вийшли наукові видання:

Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010–2014 рр. Київ.

Скиба, А. В. 2016. Поясні набори слов’ян: геральдичний стиль. Київ: Інститут археології НАН України.