2022

Біляєва, С. О., Болтрик, Ю. В., Фіалко, О. Є. 2022. Аккерманська фортеця. Дослідження 1999-2010 років. Київ: ІА НАН України. 278 с. ISBN 978-617-7810-30-7

Моця, О. П. (ред.). Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи. Нариси. Київ: ІА НАН України, 2022, 144 с. ISBN 978-617-7810-32-1

2021

Бімбірайте, Н.-Д. А. (ред.). Фортеця Тягинь. Дослідження 2019—2021 років. Київ-Херсон: ХМГО «Культурний центр Україна-Литва», 2021, 120 с. та 122 іл. ISBN 978-617-7810-25-3

Теліженко, С. А., Манько, В. О. 2021. Різночасові пам’ятки поблизу села Ратнів на Волині. Дослідження 2015 року. Київ: Гурович В.Г., 204 с.: іл. ISBN 978-617-95060-7-9

Тесленко, И. Б. 2021. Керам­ика Крым­а XV века. Киев: ИА НАН Украины, 308 c. ISBN 978-617-7810-19-2

Diachenko, A., Harper, T. K, Rassamakin, Yu. and Sobkowiak-Tabaka, I. (eds.). 2021. Data systematization in the Neo-Eneolithic of Southeastern and Central Europe: Essays in honor of Sergej Ryzhov. Kyiv: Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine. ISBN: 978-617-7810-22-2. 

2020

Буйських, А. В., Сон, Н. О. 2020. Від античності до християнства. Збірник наукових статей, присвячений 70-річчю Віталія Михайловича Зубаря. Київ: ІА НАН України, 248 с. ISBN 978-617-7810-13-0

Горбаненко, С. А. (ред.). 2020. Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси. Київ: Наукова думка, 176 с.

 

2019

Чабай, В. П. (ред.). 2019. І Всеукраїнський археологічний з’їзд: матеріали роботи. Київ: ІА НАН України, 508 с. ISBN 978-617-7810-07-9 (електр.); ISBN 978-617-7810-09-3 (друк.)

Козак, О. Д., Потєхіна, І. Д., Слободян, Т. І., Гупало, В. Д. 2019. Методичні рекомендації з польової антропології. АрхеМЕТ. Вип. І. Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, «Простір-М». ISBN 978-617-7810-06-2.

Буйских, А. В. 2019. Архаическая расписная керамика из Борисфена (раскопки 1960-1980-х гг.). Київ: ІА НАН України. 392 с., 181 рис., (45,6 обл. вид. арк.), 200 прим. ISBN 978-617-7810-00-0

Абашина, Н. С., Магомедов, Б. В., Рейда, Р. М. 2019. Пам’ятки черняхівської культури Полтавської області. Київ: ІА НАН України. ISBN 978-617-7810-02-4

 

2018

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2018. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні. Київ: Академперіодика.

Степанчук, В. М., Васильєв, С. В. (ред.). 2018. Пізні неандертальці Криму. Заскельна VI (Колосовська). Шари ІІІ і ІІІа. Київ: Слово.

 

2017

Кравченко, Е. А. (ред.). 2017. Хотівське городище (новітні дослідження). Київ.

Круц, С. И. 2017. Скифы степей Украины по антропологическим данным. Курганы Украины, 5. Киев — Берлин: Издатель Олег Филюк.

Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (відп. ред.). 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України.

Толочко, О. П. (відп. ред.).  2017. Культурний шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна. Київ: Лаурус.

 

2016

Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010–2014 рр. Київ.

Скиба, А. В. 2016. Поясні набори слов’ян: геральдичний стиль. Київ: Інститут археології НАН України.

Кравченко, Э. А., Горбаненко, С. А., Горобец, Л. В., Кройтор, Р. В., Разумов, С. Н. и Сергеева, М. С. 2016. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины. Київ: ІА НАНУ. ISBN 978-966-02-7802-8