Сектор наукових фондів — сектор відділу Археологічний музей Інституту археології НАН України, де зберігаються та опрацьовуються знахідки, здобуті під час польових досліджень. Це найбільше в нашій державі сховище археологічних колекцій, які визнані науковим об’єктом, що становить національне надбання України. Матеріали колекцій наукових фондів є важливим джерелом для дослідницької діяльності наукових підрозділів Інституту, а також широкого кола фахівців з усього світу. Колекції фондів активно використовуються аспірантами та докторантами під час написання своїх дисертаційних проектів, а також студентами ВНЗ для підготовки курсових та дипломних робіт археологічного та біоархеологічного профілю. Щорічно студенти першого курсу історичних факультетів ВНЗ м. Києва проходять археологічну практику на базі сектора.

Напрями діяльності співробітників відділу підпорядковані меті зберігання, обліку та систематизації археологічних колекцій, інформаційного забезпечення щодо наявних матеріалів, а також популяризації пам’яток давньої історії України.

В основу роботи наукових фондів покладено сучасні принципи інформатизації та систематизації археологічних джерел.

Актуальними завданнями подальших досліджень є поповнення інформаційної системи джерел фондів з об’єднанням даних усіх наукових підрозділів Інституту, відображення в тематичних каталогах та інформаційних покажчиках відповідних культурно-хронологічних періодів, інформація щодо наявних матеріалів.

В. о. завідувача сектора: Сон Наталія Олександрівна

Вчений секретар: Мироненко Людмила Володимирівна

 

Колекції наукових фондів

Правила роботи з матеріалами колекцій

Напрями діяльності

Теми НДР

Дослідницькі програми

Співробітники

Історія

Контакти