Робота відділу спрямована на розробку принципів науково-видавничої діяльності в галузі археології. Ці принципи реалізуються через видання всеукраїнського наукового журналу «Археологія»/«Ukrainian Arheologia». Журнал «Археологія» розміщений у Списку наукових фахових видань України (ДАК, МОН України), а також має електронну версію, представлену на сайті.

Головна функція відділу полягає в організації фахової оцінки матеріалів, що надходять до редакції, підготовці їх до друку, організації роботи Редакційної колегії, яка остаточно оцінює подані матеріали; редагуванні матеріалів, макетуванні та передачі їх до типографії.

Відділ також забезпечує вчасний вихід щоквартальника «Археологія» та щорічника «Ukrainian Archaeology»; а також підтримку сайту журналу.

Через контакти з відповідними організаціями співробітниками відділу здійснюється рекламування видань та організація їх розповсюдження через передплату.

Основне завдання відділу — забезпечення оперативної інформації про розвиток археології в Україні, вчасне введення до наукового обігу досягнень археологічної науки, відстеження основних тенденцій у розвитку видавничої справи, організація якісної інформації про українську археологію для світової наукової спільноти.

Завідувач відділу: к. і. н., с. н. с. Шевченко Тетяна Миколаївна

Вчений секретар:

 

Співробітники

Історія редакційно-видавничого відділу

Положення про етику наукових публікацій

Положення про рецензування

Положення про Редакційну колегію

Ліцензійних договір

Вимоги до оформлення статей

Контакти