У відповідності до п. 5 Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 року № 1166 в Інституті археології НАН України утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.234.01 з присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.04 «археологія» строком на три роки.

Голова ради:
Чабай Віктор Петрович, д.і.н., член–кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, директор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України.

Заступники голови:
Буйських Алла Валеріївна, д.і.н., член–кореспондент НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора, завідувач відділу, Інститут археології НАН України;
Отрощенко Віталій Васильович, д.і.н., професор, завідувач відділу, Інститут археології НАН України.

Учений секретар:
Гаскевич Дмитро Леонідович, к.і.н., науковий співробітник, Інститут археології НАН України.

Контакти:
проспект Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210
10 поверх, кімната 1010

Тел. роб.: +380 (44) 419-73-77
E-mail: ,

 

Склад ради

Паспорт спеціальності 07.00.04

Перелік документів здобувача

Сесії захистів дисертацій

Нормативні документи

Історія