Рада молодих вчених є колегіальним виборним органом самоврядування, що об’єднує наукову молодь Інституту археології НАН України.

Рада створена в 1979 р. Відновлена в 2016 році згідно з Постанови Президії НАН України № 206 від 23.06.1999 року “Про перелік заходів щодо поповнення установ НАН України науковою молоддю та посилення роботи з молодими вченими і спеціалістами НАН України” та “Закону України про наукову і науково-технічну діяльність”.

Діяльність Ради здійснюється згідно Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту Інституту археології НАН України, Положенням про Раду молодих вчених Інституту археології НАН України, інших нормативно-правових документів, що регламентують наукову діяльність в Україні.

Метою діяльності Ради є формування потужного фахового середовища шляхом налагодження комунікації та захисту прав молодих вчених. Популяризація та захист наукового знання — невід’ємна частина нашої повсякденної роботи.

Задля цього ми реалізовуємо наступні завдання:

- забезпечення реалізації законних прав та відстоювання інтересів молодих вчених;

- консультативна підтримка наукової діяльності молодих вчених;

- участь в організації публічних наукових та інших заходів (конференцій, семінарів, лекторіїв), а також допомога в організації участі молодих вчених у таких заходах;

- участь в організації та розвитку всеукраїнського та міжнародного наукового співробітництва молодих вчених.

- збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;

- методична та організаційна підтримка впровадження результатів досліджень молодих вчених і фахівців, в т.ч. у виданні наукових праць тощо;

- допомога у вирішенні кадрових, організаційних, соціальних та інших проблем молодих вчених;

- здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети Ради.

 

Склад Ради:

Голова: Денис Гречко

Заступники: Кирило Капустін, Ярослав Володарець-Урбанович

Секретар: Людмила Мироненко

Члени Ради: Олена Дзнеладзе, Анастасія Корохіна, Тетяна Слободян, Юлія Ушкова

 

Напрями діяльності Ради молодих вчених:

1. Науковий напрям — проведення наукових конференцій, днів науки, лекторіїв; методична та організаційна підтримка впровадження результатів досліджень молодих вчених.

Відповідають: Анастасія Корохіна, Ярослав Володарець-Урбанович, Олена Дзнеладзе, Олександра Бузько

2. Прес-центр РМВ — організація роботи сайту ІА НАНУ, його наповнення; ведення сторінок в соцмережах.

Відповідають: Юлія Ушкова, Тетяна Слободян, Артем Борисов

3. Соціальний напрям — допомога у вирішенні кадрових, соціальних та інших проблем молодих вчених.

Відповідає: Людмила Мироненко

 

У 2017 році заплановано та розпочато роботу у таких напрямах:

1. Підготовка та проведення наукової конференції молодих вчених «Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики» (16-17 листопада 2017 р.). Планується видати матеріали конференції.

2. Робота семінару у формі тематичних лекцій або доповідей з питань методики польових досліджень, відбору матеріалів та їх камеральної обробки тощо. Залучення до роботи семінару “Антропологи – археологам” та проведення спільних засідань. За результатами роботи семінару наприкінці року планується підготувати та видати методичні рекомендації для проведення польових досліджень на належному рівні, застосовуючи якомога більшу кількість інноваційних методів та методик різних наук.

3. Підготовка до друку збірки наукових праць молодих вчених ІА НАНУ в серії «Археологія та давня історія України». Планується зробити її традиційною.

4. Надання розробникам сайту ІА НАНУ актуальної інформації про роботу Ради та активна участь у наповненні сайту.

5. Встановлення тісних контактів та налагодження співпраці з Радами молодих вчених інших Інститутів НАНУ та ВНЗ України, та світу. Зокрема, представники Ради молодих вчених Інституту археології увійшли до складу Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права НАН України, Дениса Гречка обрано заступником голови вказаної Ради.

6. Активна участь у проведенні Днів науки восени 2017 року.

7. Пошук та поширення інформації стосовно грантів Президії НАНУ та інших державних і закордонних програм, що стосуються молодих вчених.

8. Консультативна інформація з приводу прав та обов’язків молодих вчених, захист прав молодих вчених.

 

Контакти:

Адреса: Рада молодих вчених, Інститут археології НАН України
              вул. Героїв Сталінграда, 12, Київ, Україна, 04210 

E-mail: