2022

Гершкович, Я. П., Гречко, Д. С. (ред.). 2022. Археологія України за роки Незалежності. Київ: ІА НАН України, 448 с.

Біляєва, С. О., Болтрик, Ю. В., Фіалко, О. Є. 2022. Аккерманська фортеця. Дослідження 1999—2010 років. Київ: ІА НАН України. 278 с. ISBN 978-617-7810-30-7

Горбаненко, С. А. (ред.). 2022. Магія повсякдення давніх слов’ян. Нариси. Київ: Академперіодика. 210 с. ISBN: 978-966-360-460-2

Магомедов, Б. В. 2022. Пам’ятки черняхівської культури Вінницької області. Київ: ІА НАН України, 146 с. ISBN 978-617-7810-31-4

Моця, О. П. (ред.). 2022. Між Дніпром і Босфором: міжцивілізаційні контакти в зоні Чорного моря в середньовічні часи. Нариси. Київ: ІА НАН України. 144 с. ISBN 978-617-7810-32-1

2021

Бімбірайте, Н.-Д. А. (ред.). 2021. Фортеця Тягинь. Дослідження 2019—2021 років. Київ-Херсон: ХМГО «Культурний центр Україна-Литва». 120 с. та 122 іл. ISBN 978-617-7810-25-3

Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П. 2021. Літописні слов’яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство. Київ: Інститут археології НАН України; Харків: Майдан. 376 с. ISBN 978-617-7810-20-8

Романова, О. О. Станиціна, Г. О. 2021. Стародавній Єгипет у Києві: відображення на склі (колекція скляних фотонегативів Наукового архіву Інституту археології НАН України). Київ: Інститут археології НАН України; Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 336 c., 75 іл.
Romanova, O., Stanytsina, H. 2021. Ancient Egypt in Kyiv mirrored on glass (сollection of glass photonegatives from the Scholarly Archive of the Institute of Archaeology of NASU). Kyiv: Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine; A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the NAS of Ukraine, 336 p., 75 pls. ISBN 978-617-78-10-27-7 (паперова), ISBN 978-617-78-10-28-4 (електронна)

Теліженко, С. А., Манько, В. О. 2021. Різночасові пам’ятки поблизу села Ратнів на Волині. Дослідження 2015 року. Київ: Гурович В.Г., 204 с.: іл. ISBN 978-617-95060-7-9

Тесленко, И. Б. 2021. Керам­ика Крым­а XV века. Киев: ИА НАН Украины, 308 c. ISBN 978-617-7810-19-2

Diachenko, A., Harper, T. K, Rassamakin, Yu. and Sobkowiak-Tabaka, I. (eds.). 2021. Data systematization in the Neo-Eneolithic of Southeastern and Central Europe: Essays in honor of Sergej Ryzhov. Kyiv: Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine. ISBN: 978-617-7810-22-2. 

2020

Буйських, А. В., Сон, Н. О. 2020. Від античності до християнства. Збірник наукових статей, присвячений 70-річчю Віталія Михайловича Зубаря. Київ: ІА НАН України, 248 с. ISBN 978-617-7810-13-0

Горбаненко, С. А. (ред.). 2020. Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси. Київ: Наукова думка, 176 с.

2019

Абашина, Н. С., Магомедов, Б. В.Рейда, Р. М. 2019. Пам’ятки черняхівської культури Полтавської області. Київ: ІА НАН України. ISBN 978-617-7810-02-4

Буйских, А. В. 2019. Архаическая расписная керамика из Борисфена (раскопки 1960-1980-х гг.). Київ: ІА НАН України. 392 с., 181 рис., (45,6 обл. вид. арк.), 200 прим. ISBN 978-617-7810-00-0

Козак, О. Д.Потєхіна, І. Д.Слободян, Т. І., Гупало, В. Д. 2019. Методичні рекомендації з польової антропології. АрхеМЕТ. Вип. І. Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України, «Простір-М». ISBN 978-617-7810-06-2.

2018

Колода, В. В., Горбаненко, С. А. 2018. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні. Київ: Академперіодика.

Степанчук, В. М., Васильєв, С. В. (ред.). 2018. Пізні неандертальці Криму. Заскельна VI (Колосовська). Шари ІІІ і ІІІа. Київ: Слово.

2017

Кравченко, Е. А. (ред.). 2017. Хотівське городище (новітні дослідження). Київ.

Круц, С. И. 2017. Скифы степей Украины по антропологическим данным. Курганы Украины, 5. Киев — Берлин: Издатель Олег Филюк.

Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (відп. ред.). 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАН України.

Толочко, О. П. (відп. ред.).  2017. Культурний шар. Статті на пошану Гліба Юрійовича Івакіна. Київ: Лаурус.

2016

Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010–2014 рр. Київ.

Кравченко, Э. А., Горбаненко, С. А., Горобец, Л. В., Кройтор, Р. В., Разумов, С. Н. и Сергеева, М. С. 2016. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины. Київ: ІА НАНУ. ISBN 978-966-02-7802-8

Скиба, А. В. 2016. Поясні набори слов’ян: геральдичний стиль. Київ: Інститут археології НАН України.