У своїй діяльності Інститут археології НАН України керується чинним законодавством України, Законами України «Про охорону археологічної спадщини» та «Про охорону культурної спадщини», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності науково-дослідного інституту НАН України, Статутом Інституту археології НАН України та нормативними актами Національної академії наук України.

Статут Інституту археології НАН України був прийнятий наприкінці 2016 року після обговорення серед наукового колективу.

Статут затверджено розпорядженням Президії Національної академії наук України за № 939 від 26 грудня 2016 року.
Ідентифікаційний код 054171163.

З повним текстом Статуту Інституту археології НАН України можна ознайомитись за посиланням.