Відділ давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України є провідною установою в галузі давньоруської та середньовічної археології, координує дослідження з цієї проблематики, визначає та формулює стратегію і тактику польових досліджень з середньовічної проблематики в межах усієї України.

Завідувач відділу: Моця Олександр Петрович

Учений секретар: Павленко Сергій Васильович

Напрямки досліджень

Теми НДР

Дослідницькі програми

Експедиції

Співробітники

Історія

Контакти