Сергій Васильович Павленко

 

Молодший науковий співробітник, учений секретар відділу

Відділ давньоруської та середньовічної археології
вул. Володимирська, 3
Київ 01001
3 поверх

Тел. роб.: +380 (44) 278 44 05

E-mail:

ORCID0000-0002-3138-5746

Павленко 

Профіль

Наукові інтереси:
Розробляє проблематику виникнення та розвитку індустрії пірофілітового сланцю на СловечанськоОвруцькому кряжі в давньоруський час (дослідження спеціалізованих середньовічних виробничих пам’яток індустрії пірофілітового сланцю, вивчення питання видобутку сировини, технологічних особливостей виробництва, асортименту, об’ємів та стандартів виробів із пірофілітового сланцю, їх розповсюдження на теренах Східної Європи; питання обробки пірофілітового сланцю поза межами кряжу та використання пірофілітового сланцю й червоного кварциту в архітектурі Давньої Русі). До кола наукових інтересів також входять: застосування ГІС в археологічних дослідженнях та археологічне картографування; історикоархеологічне пам’яткознавство Східної Волині, історія археологічних досліджень території Житомирщини й Київщини та історія археологічної науки взагалі; проблеми охорони археологічних пам'яток та популяризації археологічних знань.

Поточні дослідження й проекти:
«Матеріальна основа ранньоукраїнської цивілізації: археологічна карта другої половини ХІІІ — початку XVIII ст.»;
«Проект комплексного вивчення і збереження історикоархеологічної та палеоприродної спадщини Овруцького кряжу та середньовічної Овруцької волості».

Експедиційна діяльність:
2009 до теперішнього часу — керівник Овруцької (СхідноВолинської) археологічної експедиції ІА НАН України;
2017–2018 — участь у роботі Архітектурно–археологічної експедиції ІА НАН України (керівник В. Г. Івакін)
20142015 — участь у роботі Житомирської археологічної експедиції ІА НАН України (керівник А. В. Петраускас);
20102015 — участь у роботі археологічної експедиції Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф Державного агенства України з управління зоною відчудження по дослідженню літописного Чорнобиля та розвідок на території Зони відчудження (керівник С. В. Переверзєв);
20052006 — участь у роботах Архітектурно–археологічної експедиції ІА НАН України по дослідженню Десятинної церкви у м. Києві (керівник Г. Ю. Івакін);
20002008 — участь у роботі Овруцької (Східно‒Волинської) археологічної експедиції ІА НАН України (керівник А. П. Томашевський);
19952000 — участь у роботі археологічної експедиції ПереяславХмельницького державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди (керівник О. В. Колибенко) та постійнодіючої археологічної експедиції Національного історикоетнографічного заповідника «Переяслав» (під керівництвом Г. М. Бузян та М. В. Роздобудька).

Наукові організації й товариства:
Спілка археологів України.

Дисертаційне дослідження:
«Овруцька середньовічна індустрія пірофілітового сланцю (виробництво пряслиць і прикрас)», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — член–кореспондент НАН України, д.і.н. О. П. Моця.

Освіта:
20002003 — аспірантура ІА НАН України;
19952000 — ПереяславХмельницький державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди (нині ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), історичний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та народознавство», кваліфікація «спеціаліст, вчитель історії та народознавства».