Дирекція

Вчена рада

Спеціалізована Вчена рада

Кваліфікаційна рада

Наукові відділи:

Науково-допоміжні підрозділи:

Допоміжні підрозділи:

Профспілка

Рада молодих вчених