Відділ античної археології є провідним науковим підрозділом ІА НАН України, що здійснює дослідження в галузі археології античного часу, вивчає широкий спектр питань, пов’язаних з проникненням стародавніх греків на територію Північного Причорномор’я; вивчення актуальних питань давньої історії, політичного, економічного та культурного розвитку в античних державах Північного Причорномор’я від середини VII ст. до н. е. — до початку 5 ст. н. е.; а також координує археологічні дослідження античних міст, поселень та некрополів в межах України.

Відділ активно співпрацює з Національним історико-археологічним заповідником «Ольвія» НАН України.

 

Завідувач відділу: Буйських Алла Валеріївна

Учений секретар: Чехович Олександра Геннадіївна 

 

Напрями досліджень 

Теми НДР

Дослідницькі програми

Експедиції

Співробітники

Історія

Контакти