Алла Валеріївна Буйських

 

Член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу;
завідувач відділу археології Нижнього Побужжя в НІАЗ «Ольвія» НАН України

Відділ античної археології
пр–т Володимира Івасюка, 12
Київ – 04210

12–й поверх, кімната 1202

Тел.: +380 (44) 254 11 90 

E–mail:

ORCID0000-0001-7233-1288

БуйськихАВ 

Профіль

Наукові інтереси:
Археологія і давні історія України, антична археологія Північного Причорномор’я, грецька колонізація Північного Причорномор’я, архітектура та містобудівництво античних міст Північного Причорномор’я, археологічне вивчення Ольвії Понтійської, архаїчна розписна кераміка Ольвії Понтійської та Борисфену.

Поточні дослідження й проекти: 
«Північне Причорномор’я за античної доби: історія, економіка, населення, культура» (керівник)

Стипендії та гранти:
2016-2018  «Спільний українсько-польський проект з археологічного вивчення римської цитаделі Ольвії Понтійської». Кооператор — Національний Музей в Варшаві, Польща, керівник — др. А. Твардецький;
2014-2017 
— «Спільний українсько–німецький проект з археологічного вивчення некрополя та передмістя Ольвії Понтійської». Кооператор — Університет ім. Гете, ФранкфуртнаМайні, ФРН, керівник — проф. др. Й. Форнас’є.

Експедиційна діяльність:
1982—2017 — Ольвійська археологічна експедиція:
1982—1994 — лаборант, м. н. с., н. с., ст. н. с.;
1995—2010 — заступник начальника експедиції;
2011—2017 — начальник експедиції.
З 2009 по 2013 — керівництво спільними українсько-російськими експедиціями в Криму (Пантикапей, Мірмекій, Німфей, Ілурат, г. Опук).

Педагогічна діяльність:
з 2009 — доцент кафедри археології факультету гуманітарних наук Національного університету «КиєвоМогилянська Академія».

Наукові організації й товариства:
2007 — членкореспондент Німецького археологічного інституту (Берлін).

Дисертаційні дослідження:
2009 — «Херсонес Таврійський: просторовий розвиток держави за античної доби», дисертація на здобуття вченого ступеню доктора історичних наук за спеціальністю «археологія»
1993 — «Ордер в архитектурі Тіри, Ольвії, Херсонеса», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія»; науковий керівник — д. арх. С. Д. Крижицький

Освіта:
1978—1984 — Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет, кафедра археології та музеєзнавства.