Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010—2014 рр. Київ.

Монографія присвячена висвітленню результатів роботи Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України у 2010—2014 рр. на багатошаровому поселенні в урочищі Шанків Яр біля с. Хрінники під керівництвом Д. Н. Козака. У книзі проаналізовані поселення доби енеоліту—бронзового віку, ранньозалізного часу. Детально розглянуті матеріали вельбарської культури, творцями якої були готи — східногерманське племінне об’єднання, що прибуло на землі Волині з території північно–східної Польщі. Проаналізовано також матеріали поселень слов’яно-руської доби — празької та райковецької культур, об’єкти литовсько–польскої доби.

ЗМІСТ

Передмова — З
Вступ — 5

РОЗДІЛ 1. ДОБА ЕНЕОЛІТУ—БРОНЗИ
1. ДОБА ЕНЕОЛІТУ — 9
2. ДОБА БРОНЗИ — 10
Таблиці матеріалів — 11

РОЗДІЛ 2. РАННЬОЗАЛІЗНИЙ ЧАС
1. ЛУЖИЦЬКА КУЛЬТУРА —13
2. ПОМОРСЬКА КУЛЬТУРА — 17
3. ЯСТОРФСЬКА КУЛЬТУРА — 17
Таблиці матеріалів — 20

РОЗДІЛ 3. РАННЬОРИМСЬКИЙ ЧАС
ВЕЛЬБАРСЬКА КУЛЬТУРА — 25
Таблиці матеріалів — 42

РОЗДІЛ 4. СЛОВ'ЯНО-РУСЬКА ДОБА
1. ПРАЗЬКА КУЛЬТУРА — 61
2. РАЙКОВЕЦЬКА КУЛЬТУРА — 64
Таблиці матеріалів — 69

РОЗДІЛ 5. ДОБА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА — 77
Таблиці матеріалів — 87

Додатки
ДОДАТОК 1. СЕРГЄЄВА М. С. Техніка обробки рогу (за матеріалами житла-майстерні 121) — 99
ДОДАТОК 2. ЖУРАВЛЬОВ О. П., БІТКОВСЬКА Т. В. Остеологічні визначення матеріалів 2009—2015 рр — 105