Горбаненко, С. А. (ред.). 2022. Магія повсякдення давніх слов’ян. Нариси. Київ: Академперіодика, 210 с.
ISBN: 978-966-360-460-2

doi: https://doi.org/10.15407/akademperiodyka.460.210

Автори: Я. Володарець-Урбанович, С. Горбаненко, І. Готун, М. Куна, Л. Михайлина, Ю. Пуголовок, Н. Профантова, С. Тараненко, Р. Терпиловський

Пропоновані нариси описують деякі аспекти духовного життя давніх слов’ян. Книга містить десять оповідань: від аналізу солярної символіки в житті давніх слов’ян до спроби пошуку місця капища Волоса на київському Подолі. Нариси допоможуть читачеві відчути «лабораторію» досліджень з археології на всіх етапах: виявлення археологічних матеріалів, застосування методів природничих наук, залучення писемних та етнографічних джерел. І як наслідок — синтез нових ідей та цікаві обґрунтовані висновки.
Для всіх, хто цікавиться нашою історією, археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів та студентів вишів.

Із матеріалами можна ознайомитись тут: https://www.academia.edu/87790065
і на сайті ВД "Академперіодика: https://akademperiodyka.org.ua/uk/books/magic/

 

ЗМІСТ

Вступ — 3

Нарис 1. «Сонечко» в руках. Ростислав Терпиловський, Ярослав Володарець-Урбанович — 17

Нарис 2. «Пейзаж» родючості й достатку. Любомир Михайлина — 43

Нарис 3. «Магічний» посуд. Сергій Горбаненко — 55

Нарис 4. Від сковорідки до печі: жаровні. Сергій Горбаненко — 73

Нарис 5. Жито як підсилювач магії печі. Сергій Горбаненко — 85

Нарис 6. Піч як прихисток домовика. Юрій Пуголовок, Сергій Горбаненко — 99

Нарис 7. Мініатюрне житло з Розтоків у Празі: свідок обряду посвячення з магічними рисами. Мартін Куна, Надя Профантова — 115

Нарис 8. Домобудування і закладна жертва. Сергій Горбаненко — 131

Нарис 9. Дідух. Витоки. Сергій Горбаненко, Ігор Готун — 147

Нарис 10. У пошуках капища Волоса на київському Подолі. Сергій Тараненко — 163

Післямова. Маленькі «пазли» великої картини —193

Автори — 201