Скиба, А. В. 2016. Поясні набори слов’ян: геральдичний стиль. Київ: Інститут археології НАН України.

Серед слов'янської металопластики 7 ст. чільне місце належить поясним наборам «геральдичного» стилю. Вони виступали одним з найважливіших компонентів воїнської культури, поєднуючи в собі як естетико-декоративну, так і знакову функцію. В слов'янських ста-рожитностях більшість знахідок срібних та бронзових деталей поясів (пряжок, псевдопряжок, накладок, підвісок, поясних наконечників) пов'язана з скарбами Середнього Придніпров'я та Дніпровського Лівобережжя. Ця категорія речей є цінним джерелом для вивчення культу¬ри та військово-політичного розвитку слов'янських племен раннього середньовіччя.
Книга розрахована на археологів, істориків та усіх, хто цікавиться минулим нашої землі і її культурним надбанням.

ЗМІСТ

Вступ — З

Глава І. До історії вивчення — 5

Глава 2. Класифікація поясних деталей «геральдичного» стилю. Поширення та коло аналогій. — 11

2.1. Засади класифікації — 11

2.2. Типологія ремінних накладок — 13

2.3. Псевдопряжки —30

2.4. Пряжки — 32

2.5. Ремінні наконечники — 34

2.6. Т-подібні бляшки — 37

2.7. Поясні підвіски — 38

2.8. Трипроменеві розподільники ременів — 39

2.9. Поширення поясних деталей в межах ареалу слов'янських культур 5—7 ст. та коло аналогій — 40

2.9.1. Територія поширення — 40

2.9.2. Характеристика аналогій — 41

Глава 3. Реконструкція комплектності поясних гарнітурів — 45

3.1. Методологічні засади — 45

3.2. Поясні деталі «геральдичного» стилю у дніп­ровських скарбах: реконструкція комплектності — 46

3.3. Характеристика поясних гарнітурів з дніп­ровських скарбів — 59

Глава 4. Поєднання поясних гарнітурів в комп­лексах та питання хронології — 75

Глава 5. Декор та художньо-стилістичні мотиви —85

Глава 6. Історичний контекст — 89

6.1. Поясні гарнітури «геральдичного» стилю як ознака соціального статусу — 89

6.2. Історична ситуація та джерела запозичення традиції — 93

Висновки — 97

Каталог знахідок — 101

Таблиці — 121

Ілюстрації — 129

Елементи — 229