Тетяна Миколаївна Шевченко

 

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Сектор наукових фондів
Розділ «Античні пам’ятки»

Завідувач редакційно-видавничого відділу
Редакційно-видавничий відділ

пр-т Володимира Івасюка, 12
Київ - 04210

Тел.: +380 (44) 418 27 75 (канцелярія)
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: 

Shevchenko2020 1 

Профіль

Наукові інтереси:
Пам’ятки культового значення античних центрів Північного Причорномор’я. Дослідження присвячені релігії населення цих центрів, визначенню, датуванню і атрибуції олтарів, зображень божеств у теракототі, а також на металевих і кам’яних виробах, знайдених в Херсонесі, Ольвії, Тірітаці та ін. полісах.

Поточні дослідження й проекти:
«Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України як історичне джерелояк історичне джерело»: розділ «Приватні пожертви в громадські святилища античних центрів Північного Причорномор’я».

Програми міжнародної співпраці:
2015 – участь у науковому редагуванні чотиримовної збірки «Археологічні і лінгвістичні дослідження» (співред. В. І. Мордвинцева, Г. Герке)

Стипендії та гранти:
2013 – 2013 – участь у програмі Німецької служби академічних обмінів.

Відзнаки:
2007 – Премія молодим вченим-археологам ім. П.П. Толочка.

Експедиційна діяльність:
2015 – участь у роботі Ольвійської міжнародної українсько-німецької археологічної експедиції ІА НАНУ.
2009 – участь у роботі Боспорської охоронної археологічної експедиції в античному місті Тірітака.
2009 – археологічна розвідка на території хори античного Німфею, в р-ні оз. Тобечик, Крим.
2003 і 2004 – участь у роботі Міжнародної українсько-американської експедиції в Національному заповіднику «Херсонес Таврійський».
2000 – участь у роботі археологічної експедиції Києво-Могилянської академії на поселенні Тальянки.

Дисертаційне дослідження:
2009 — «Особливості релігійного світогляду населення античного Херсонеса», дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук за спеціальністю «археологія». Науковий керівник д.і.н. В.М. Зубар. 

Освіта:
2004-2008 – аспірантура, Національний університет «Києво-Могиляська академія»
2002-2004 – Національний університет «Києво-Могиляська академія», магістр
1998–2002 – Національний університет «Києво-Могиляська академія», бакалавр