Дозвіл на роботу з колекціями Наукових фондів надається дослідникам, які є спеціалістами з археології та інших дотичних дисциплін (або навчаються за відповідним профілем за умови участі в процесі наукового керівника) та за наявності схваленої дирекцією Інституту археології та профільним науковим відділом заявки.

Необхідною умовою є дотримання авторського права, що включає отримання дозволу на роботу з колекціями матеріалів від автора розкопок та профільного відділу Інституту археології.

У випадку публікації опрацьованих матеріалів обов'язково зазначається місце зберігання матеріалів археологічних колекцій.

 


З Р А З О К

оформлення заявки для роботи з матералами колекцій

 

 (лист від організації, за якою закріплений заявник, на бланку організації, завіреному підписом керівника установи та печаткою)

 

Директору Інституту
археології НАН України
члену-кореспонденту
НАН України Чабаю В.П.

 

Прошу надати дозвіл на роботу з матеріалами наступних колекцій ______________________________________________________________________
(перелік потрібних колекцій)
__________________________________________________________________
(кому – Прізвище Ім’я По-батькові та посаду дослідника)
в рамках виконання _________________________________________________
(назва проекту, планової чи дисертаційної теми тощо)

За потреби зазначити необхідність фото- та графічної фіксації речей.

 

Підпис відповідальної особи
та
печатка організації