Фондова робота з колекціями

Фондова робота з колекціями, що включає у себе впорядкування колекцій, визначення, розбір і систематизацію матеріалів; роботу з матеріалами погіршеної збереженості, що не мають належної документації, звірку, створення відповідного етикетажу та супровідної документації колекцій матеріалів. Систематизація та впорядкування археологічних колекцій триває постійно і через значні накопичення минулих років, і через нові щорічні надходження. Розроблені принципи упорядкування та систематизації матеріалів польових археологічних досліджень можуть бути корисними для всіх установ країни, де зберігаються масові колекції рухомих археологічних пам’яток.

Паралельно з цим проводиться моніторинг колекцій з метою виділення предметів, що потребують консерваційно-реставраційних заходів. Проводиться фахова консервація та реставрація, яка супроводжується складанням паспортів відреставрованих речей із зазначенням і обгрунтуванням застосованої методики та ходу робіт, доповнених кольоровими ілюстраціями ходу робіт.

Наукова робота з колекціями

Збір, наукове опрацювання та систематизація інформації про колекції археологічних матеріалів, що зберігаються у Наукових фондах ІА НАНУ з метою їх наукової каталогізації та створення наукової документації внутрішнього користування. Співробітники фондів набули досвіду в створенні електронної науково-облікової документації. Інформація, розміщена в них, користується значним попитом і необхідна не лише для систематизації археологічних джерел працівниками фондів, але й якісної роботи дослідників, які працюють з колекціями.

Видавнича діяльність

Велика увага приділяється залученню результатів досліджень матеріалів наукових фондів до широкого наукового обігу. З цією метою відділ спеціально готує до друку окремі випуски «Колекції наукових фондів ІА НАНУ» періодичного видання «Археологія і давня історія України», присвячені публікації досліджень матеріалів, що тут зберігаються. 

Наукові публікації:
2018. Археологія і давня історія України, 3(28). Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України.
2016. Археологія і давня історія України, 1(18). Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття.
2014. Археологія і давня історія України, 1(12). Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. 
2012. Археологія і давня історія України, 8. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження.
2010. Археологія і давня історія України, 3. Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження.


Періодично оновлюється інформація про колекції, що зберігаються у Наукових фондах. З цією метою видаються каталоги колекцій Наукових фондів.

Каталоги Наукових фондів:
Блажевич, Н. В., Бурдо, Н. Б., Вітрик, І. С., Денисова, А. О., Карашевич, І. В., Карнаух, Є. Г., Корпусова, В. М., Павленко, Л. В., Сон, Н. О. 2007. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Каталог. Київ: Академперіодика. 356 с.: рис., 16 с. табл.
Андрощук, Ф. О., Беляєва, С. О., Блажевич, Н. В., Якубов, В. М. 1996. Старожитності Шестовиці. Київ: Препринт АН України Ін-т археології);
Бурдо, Н. Б., Константинеску, Л. Ф., Ляшко, С. Н., Сон, Н. А. 1991. Каталог коллекций научных фондов. Каменный век—энеолит. Київ: Ін-т археології;
Бурдо, Н. Б., Константинеску, Л. Ф., Ляшко, С. Н., Сон, Н. А. 1991. Каталог коллекций научных фондов. Эпоха бронзы. Київ: Ін-т археології.

Виставкова діяльність

2019
«Дивовижні історії Криму». Київ, НКММК «Мистецький арсенал» (26 лютого — 5 травня 2019 р.). 

2018
«Археологічний портрет стародавнього Києва: життя рибалки, фальшивомонетника, митника...». До 30-річчя заснування заповідника «Стародавній Київ». Київ, Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Київ» (14 грудня 2018 р. – 15 квітня 2019 р.).

2017
«Забуте Межигір’я», Національний музей Тараса Шевченка (22 серпня — 10 вересня 2017 р.).
«Хотівське городище. Новітні дослідження», Археологічний музей Інституту археології НАН України, (березень — жовтень 2017 р.).

2016
«Фрески церкви Спаса на Берестові» у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (квітень – жовтень 2016 р., продовжено на період жовтень 2016 – жовтень 2017 рр.).
«Шлях у минуле Десятинної церкви», музей історії Десятинної церкви (вересень 2016 – серпень 2017 рр.).
«Жива історія. Вбрання і побут Давньої Русі: реконструкція і археологія» у Національному музеї історії України (січень – квітень 2016 р.).
«Експедиції кафедри археології НаУКМА» з нагоди проведення Наукової конференції «Археологічні студії: здобутки та перспективи – 2016» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (лютий – березень 2016 р.).

2015
«Хрест і тризуб: символи тисячолітнього міста» у Музеї історії міста Києва (серпень – жовтень 2015 р.).
«Києво-Могилянська академія: чотири століття історії» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (жовтень 2015 р. – січень 2016 р.).

2014
«Поселення Ходосівка – Рославське (кінець ХІ – ХІV ст.) як показник неординарності середньовічного села. Матеріали досліджень ІА НАНУ 2007-2013 рр.» у Національному музеї історії України (квітень-травень 2014 р.).
«Храм. Місто. Держава» у Національному заповіднику «Софія Київська» (2014 – 2015 рр.).

2013
«Комарівська культура» в Івано-Франківському краєзнавчому музеї (травень 2013–грудень 2016 р.).
«Велике та Величне» у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» (липень–вересень 2013 р.).
«Київська Русь» до 900-річчя вокняжіння Володимира Мономаха у Національному заповіднику «Софія Київська» (травень—серпень 2013 р.).
«Золота Скіфія» у Дніпропетровському Національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького (березень—травень 2013 р.).

Каталоги виставок за участю археологічних матеріалів Наукових фондів:
Jutta Leskovar and Maria-Christina Zingerle (Eds.), Goldener Horizont. 4000 Jahre Nomaden der Ukraine. Ausstellungskatalog. Linz, 2010;
Ancient Trypillia: Seven Thousand Years of Spiritual Art. New-York, 2010;
Amazonen. Geheimnisvolle Kriegerinnen. München, 2010.
Gold der Steppe. Sensationsfunde aus Fürstengräbern der Skythen und Sarmaten. Wien, 2009;
Gold der Steppe. Fürstengschätze jenseits des Alexanderreichs. Wien, 2009;
Misteries of ancient Ukraine.The remarkable Trypilian culture. 5400–2700 BC. Toronto, 2008;
Ori dei cavalieri delle steppe. Collezioni dai Musei dell’Ucraina. Milano, 2007;
Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen. München; Berlin; London; New York, 2007;
Золоті скарби стародавньої України. Каталог виставки. Київ, 2006;
L’or des scythes. Paris, 2001; Saint-Amand-Montrond, 2003;
Scythian gold. Treasures from ancient Ukraine. New York, 1999;
Сокровища Южной Украины. Николаев,1997;
Koczownicy Ukrainy. Katowice, 1996;
Tesori delle Steppe: Cimmeri, Sciti, Sarmati, Unni, Avari e Cazari. Milano, 1995;
Dal Mille al Mille. Tesori e popoli dal Mar Nero. Milano, 1995;
Scythian gold. Museum Historic Treasures Ukraine. Tokyo, 1992;
Золото степу. Археологія України. Київ; Шлезвіг, 1991 / Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine. Kiev; Schleswig, 1991.