Нормотворча діяльність Інституту полягає у розробці, в участі у розробці, експертній оцінці, наданні пропозицій до проектів законів, підзаконних актів, відомчих актів, державних та галузевих стандартів, норм, тощо, які стосуються сфери діяльності Інституту та різноманітних аспектів охорони, дослідження і використання археологічної спадщини.

Ця діяльність реалізується шляхом:
- підготовки аналітичних матеріалів, зокрема узагальнення закордонного досвіду правового регулювання у сфері;
- створення робочих груп для напрацювання проектів відповідних документів, участь у таких робочих групах, утворених іншими суб‘єктами нормотворчого процесу;
- організації експертних обговорень, круглих столів тощо;
- підготовки експертних відгуків та пропозицій на нормативно-правові акти, підготовлені іншими суб‘єктами;
- адвокаційного супроводу нормотворчих документів
- моніторингу та оцінки впливу.

Результатом є системна діяльність Інституту археології, спрямована на вдосконалення нормативно-правової бази, моніторинг ініціатив, що висувається іншими суб‘єктами нормотворчого процесу та аналіз результативності впливів відповідних ухвалених актів.