Інститут здійснює популяризаторську й адвокаційну діяльність з метою формування у сучасного суспільства пріоритетного відношення до вітчизняної археологічної спадщини, розуміння суспільством її значення і важливості охорони та збереження для сталого й гармонійного розвитку кожної особистості й країни в цілому. Зі зміною ставлення до національної археологічної спадщини, дбайливого піклування та використання, запобіганням її хижацького руйнування та знищення, нелегального продажу археологічних артефактів пов’язане підвищення рівня національної безпеки. Основним інструментом налагодженої й ефективної популяризаторської й адвокаційної діяльності є сучасна комунікація. Інститут розвиває систему репрезентації/популяризації наукових/практичних результатів шляхом однобічної та інтерактивної комунікації (передачі інформації) різним цільовим аудиторіям. Комунікація здійснюється Інститутом через репрезентацію результатів досліджень, які проводить установа:
- наукові та науково-популярні видання (монографії, статті, каталоги, збірники матеріалів конференцій, круглів столів, семінарів тощо);
- проведення наукових та публічних заходів (конференції, круглі столи, семінари, лекції, виступи, презентації);
- постійні та тимчасові експозиції;
- присутність Інституту у глобальному інформаційному просторі (актуальний інформаційний контент, сайт, сторінки у соціальних мережах, інформаційна підтримка подій/заходів, депозитарії, власні бази даних та репрезентація Інституту у ефективних світових інформаційних ресурсах);
- культурно-освітні/просвітницькі події (майстер-класи, інтерактивні екскурсії, дитячі програми, літні школи, практики тощо);
- постійна співпраця з центральнимим та обласними ЗМІ та сприяння розвиткові наукової журналістики;
- соціальна реклама, що адвокатує археологічну спадщину та її значимість;
- участь у розбудові наукового та науково-популярного туризму (радіо, телебачення, преса, інтерактивні екскурсії);
- адвокація прийняття нормативно-правових актів у сфері (петиції, компанії на підтримку ЗП, збір підписів, обговорення, публічні заяви, вуличні акції тощо).

Динамічна, гнучка, збалансована популяризайно-адвокаційна система Інституту є органічною частиною наукової діяльності інституції та своєчасно й ефективно реагує на виклики, що постають перед археологічною спільнотою України, та на загрози археологічній спадщині. Репрезентація  /популяризація / комунікація є невід’ємною складовою будь-яких проектів / програм / планових тем тощо.