Виставка «Поляки в Ольвії» організована Інститутом археології та етнології Польської академії наук та Польським Інститутом у Києві на базі Інституту археології НАН України. Матеріали виставки презентують результати роботи над історією дослідження Ольвії Понтійської, здійснені у тому числі, за участі польських археологів, з якими науковців Інституту археології НАН України пов’язують давні та тісні зв’язки. Крім того, метою виставки є з’ясування місця Ольвії в польській історії та культурі. Виявляється, що її дослідження (принаймні, кабінетне, яке передувало безпосередньо археологічному) почалося не у 19 столітті, а набагато раніше, ще в 14 столітті, коли сучасні південноукраїнські землі входили до складу Великого князівства Литовського.

З’ясувалося, що Ольвія — це єдина давньогрецька колонія, опис території якої можна знайти в документах польського короля Зигмунта Августа (1520—1572). І хоча у той час місце її розташування було встановлено неподалік від Очакова неточно, приблизно за 30 км від реального місця, це не применшує значення того факту, що Ольвія, також звана Борисфеном (від давньої назви Дніпра) та її мешканці, бористени, часто з’являються у старопольській літературі у цілком античному контексті. Також у наступні століття опис її історії займав особливе місце в працях польських істориків (Лелевель) та освічених знавців давньої історії (Юзеф Ігнацій Крашевський). Саме у цьому й полягає своєрідний історіографічний феномен — археологічна пам’ятка ще не була відкрита, проте існувала на мапах як реальне місто, причому з відносно невеликою помилкою у локалізації.

Внесок поляків у археологічні дослідження Ольвії, починаючи з ХІХ ст. пов’язаний з діяльністю Одеського товариства історії та старожитностей (Владислав Юргевич). Він отримав продовження через роботи під час польсько-українських спільних розкопок у 20 ст. в рамках Ольвійської експедиції під керівництвом Л. М. Славіна (Олександра Вонсович, IAE PAN). Починаючи від 2016 р., спільні археологічні розкопки здійснюються на території римської цитаделі Ольвії разом з командою фахівців Національного музею в Варшаві, а з 2019 р. — Інститутом археології та етнології ПАН (керівник польської місії — др. Альфред Твардецький).

Відкриття виставки відвідали представники Посольства Республіки Польщі та Польського Інституту у Києві, колеги з Національного університету імені Тараса Шевченка, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Спілки археологів України, Національного музею історії України, Музею історії Києва, Національного музею Тараса Шевченка та численні співробітники Інституту археології НАН України, учасники Ольвійської експедиції різних років.

Виставка складається з низки планшетів з текстом польською та українською мовами, а також фотографіями, малюнками та деякими артефактами з розкопок Ольвії.

Виставка працюватиме півтора місяці.

 

Olbia 001 450 Olbia 002 450

Olbia 003 450 Olbia 004 450

Olbia 005 450 Olbia 006 450

Olbia 007 450 Olbia 008 450

Olbia 009 450 Olbia 011 450

Olbia 010 450