У польовому сезоні 2020 року польсько-українська експедиція, організована Факультетом археології Університету імені Адама Міцкевича в м. Познань (Польща) та Інститутом археології Національної академії наук України, провела розкопки курганів епохи бронзи біля с. Милування (Тисменицький район, Івано-Франківська область).

Дослідження проведено в рамках проєкту Національного наукового центру (Польща) NCN 2018/31/B/HS3/01326 «Продовження і зміна. Курганні спільноти III i II тис. до н. е. в басейні Верхнього Дністра у світлі міждисциплінарних досліджень» (Kontynuacja i zmiana. Społeczności kurhanowe III i II tys. przed Chr. w dorzeczu górnego Dniestru w świetle badań multidyscyplinarnych). До складу експедиції входили науковці з Факультету археології Університету ім. А. Міцкевича та Інституту археології НАН України (керівники проєкту – проф. Пшемислав Макарович та к.і.н. Віталій Рудь; керівник польових робіт – д-р Ян Романішин; цифрову документацію здійснював Марчін Лавнічак), а також Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в Івано-Франківську (Ігор Кочкін) та Залозецького краєзнавчого музею (Василь Ільчишин).

На могильнику Милування розкопано два кургани, які попередньо були досліджені геофізичним методом. В одному із курганів знайдено поховання пари коней, а в іншому – руїни конструкції, пов’язаної із обрядом кремації небіжчиків. У насипі другого кургану знайдено майже три десятки керамічних посудин. Обидва кургани були споруджені у першій половині ІІ тисячоліття до н. е. представниками комарівської культури.

Під час розкопок значну кількість зразків відібрано для проведення комплексних та спеціалізованих аналізів (радіовуглецевий, геологічні, палінологічні, літологічні, геохімічні, археозоологічні, антропологічні, ізотопні та ін.).

Myluvannia2

3D модель парного поховання коней із кургану 259 

 Myluvannia1

Відео процесу розкопок курганів 259 та 260 могильника Милування

 Myluvannia ris1 

Курган 260 перед розкопками

 Myluvannia ris2

Розкопки курганів 259 та 260 на могильнику Милування.

 Myluvannia ris3

Розчистка парного поховання коней в кургані 259

 Myluvannia ris4

Процес 3D документації скупчення посудин комарівської культури в кургані 260.

 Myluvannia ris5

Аерофото кургану 259