У червні 2017 р. розпочалися дослідження Ширяєвського городища скіфського часу, що розташовано на мальовничому мису правого берега Сейму біля с. Ширяєве Путивльського району Сумської області.

Починаючи з 2012 року на території Посейм′я спільними зусиллями Державного історико-культурного заповідника у місті Путивль та Інституту археології Національної академії наук України проводилися систематичні розвідки на укріплених поселеннях скіфського регіону. Було обстежено та складено топографічні плани близько 20-ти городищ раннього залізного віку.

Роботи проводяться спільними зусиллями співробітників Інституту археології НАН України (Д.В. Каравайко та Д.С. Гречко) та Державного історико-культурного заповідника в м. Путивль (С.В. Тупик та О.В. Плаксіна). У розкопках беруть участь співробітники Управління культури Сумської держадміністрації (Є.М. Осадчий та О.В. Коротя) та студенти Київського національного університету культури (С.С. Ржевуська) і мистецтв та Сумського державного педагогічного університету (А. Корж).Shyrjaevo 2

Під час досліджень виявлено залишки двох різночасових житлових споруд , що відносились до різних часових горизонтів. Найбільш пізній горизонт датується знахідкою книдської амфори IV ст. до н.е. Фактично вперше було знайдено матеріали, що свідчать про існування городищ Путивльського Посейм′я в пізньоскіфський час.

Керамічний комплекс з даних горизонтів не відрізняється від синхронного матеріалу з більш південних регіонів лісостепу. Разом з тим масові знахідки глиняних грузил свідчать про більшу роль рибальства та зближують цю пам′ятку з городищами юхнівської культури Подесення.

Характерною особливістю є знахідка великої кількості кварциту, виходи якого розташовані на відстані понад 10 кілометрів від укріплення.

Shyrjaevo 3На жаль, не всі громадяни поважають нашу культурну спадщину та не задумуються про те, що ми передамо нашим нащадкам. Різночасові пам′ятки Посейм′я постійно грабуються злочинцями з металодетекторами. Не винятком є і Ширяєвське городище, на території якого зафіксовано грабіжницькі ями. Співробітникам правоохоронних органів та місцевому населенню необхідно приділяти більше уваги захисту нашого культурного спадку.

Роботи тривають, на дослідників чекають більш давні шари, пов′язані з виникненням городища в VI-V ст. до н.е.