У польовому сезоні 2017-го року Житомирською археологічною експедицією експедицією ІА НА України продовжуються археологічні дослідження у місті Олевськ.


Початок археологічних досліджень на території міста пов’язаний із роботами Я.В.Яроцького, який на початку ХХ ст. тут досліджував курганні насипи давньоруського часу. Подальші археологічні роботи, проведені М.П.Кучерою, Б.А.Звіздецьким та іншими дослідниками, носили розвідковий характер. Починаючи з 2009 р., на замовлення міської ради з метою обстеження стану збереженості археологічних пам’яток в межах міста та його околиць, а також для поточнення дати заснування міста, Житомирською експедицією проводяться регулярні археологічні розкопки та розвідкові роботи в центральній частині міста та на городищі в ур.Бабина гора.
Роботами керує начальник експедиції - к.і.н. Андрій Петраускас. Активну участь у дослідженнях беруть студенти-практиканти Житомирського державного університету ім.Івана Франка (керівник практики- ст.викладач Марина Хададова).

Цьогорічні роботи на городищі зосереджені у західній частині дитинця, де розташована западина, яка співвідноситься із залишками колодязя, який забезпечував оборонців городища водою.

У 2013-му році було закладено розкоп на місці западини - тут був виявлений підквадратний в плані котлован колодязя із прямовислими стінками вирізаний в материкових шарах супіску та суглинку. У подільші сезони було розпочато дослідження виявленої квадратної в плані плями чорного кольору в центрі колодязя - заповнення внутрішньої частини зрубу, де, серед інших знахідок, було знайдено розвал верхньої частини гончарного глека з широким горлом (амфорки «київського типу») із вушком для витягування води. Також серед знахідок особливе місце посідає бронзова гарда від меча знайдена на глибині 3,15 м. Предмет може бути датований в рамках ХІІІ ст.

1   3   

Цього сезону проводиться розчищення дерев’яних конструкцій зрубу колодязя, які складаються із колотих дубових плах товщиною близько 0,1м. Шари заповнення об’єкта насичені грунтовою вологою та знаходяться на рівні струмка з північного боку городища - приблизно на глибині 6-8 м від кромки дитинця. Колодязь квадратний в плані та має розмір 2,5м на 2,5м. Більше шести метрів зрубу колодязя заповнено водою Дно ще не виявлено. На місці колодязя міська влада планує створити діючу копію із мореного дубу.

 2