В липні — серпні 2017 року Волино-Подільська експедиція ІА НАН України провела дослідження на території Литовського замку у Старому місті. Було зібрано залишки матеріальної культури ХІІІ—ХVІІ ст. та трипільського часу, а також відкрито дві споруди трипільського і давньорусько-золотоординського часів.

В 2017 році продовжено розкопки на території Литовського замку в Старому місті. Метою робіт було виявлення на території пригородку Литовського замку поселення давньорусько-золотоординського періоду та залишків замкових валів і рову, що відділяв замок від пригородку. Сам замок було знищено у ХІХ ст. кар’єром для здобуття каміння. Наприкінці ХVІІІ ст. на цій території виникло кладовище. Воно існувало майже до кінця ХІХ ст. і ним було зруйнувано пригородок. У 50-ті роки ХХ ст. кладовище було знівельоване а разом з ним і більша частина культурних нашарувань ХІІІ—ХVІ ст. Але частина об’єктів і поховань, що були заглиблені у материк, збереглася і була досліджена.

У цьому році продовжено відкриття рову між замком і пригородком, що було розпочате у минулому році і закладено новий розкоп на території пригородку. Культурні нашарування включають в себе три основні прошарки, насичені відповідними матеріалами: литовський, давньорусько-золотоординський та трипільський. Крім цього було відкрито дві споруди (рис. 1). Одна з них являла собою кострище трипільського часу, трохи поглиблене у материк, діаметром 1,6 х 1,5 м і до 0,4 м завтовшки (рис. 2). У шарі вугликів і попелу від перепаленого дерева знайдені фрагменти столової і кухонной керамики ІV—ІІІ тис. до н.е. У квадратах 7АБ — 8АБ відкрито залишки частково зруйнованого похованнями житла середини-кінця ХІІІ ст. з глинобитною піччю на підсипці з дерев’яним опічком (рис. 3). Підлога перед піччю була підмазана світлою зеленоватою глиною і затоптана попелом з вугликами. Нажаль, чітки контури житла не вдалося простежити. У заповненні житла знайдено залізний ключ давньоруського типу, два фрагменти залізного котла з загорнутими назовні вінцями та фрагменти кераміки ХІІІ — початку ХІV ст. У культурному шарі знайдено масляний світильник ХІІІ—ХІV ст. (рис. 4).

К.і.н., ст. н. с. Виногродська Лариса

 

vinnytsya1

Рис. 1. Вид на трaншею 1 зі сходу з піччю (на передньому плані) та вогнищем (на другому плані)

vinnytsya2

Рис. 2. Вогнище трипільського часу

vinnytsya3

Рис. 3.Піч з житла

vinnytsya4

Рис. 4. Масляний світильник ХІІІ — поч. ХІV ст. з культурного шару