З 20 липня по 20 серпня 2017 року міжнародна українсько-німецька археологічна експедиція провела польові дослідження склоробної майстерні 3-4 ст.н.е. біля с.Комарів (Чернівецька обл.).

Komariv 01

Завдання археологічних розкопок цього року є продовженням комплексного дослідження єдиного центру з обробки скла на території варварської Європи доби пізнього римського часу.

Komariv 06

Науковий проект з вивчення унікальної археологічної пам’ятки пізньоримського часу біля с. Комарів було засновано в 2012 р. зусиллями відділу археології ранніх слов’ян (Петраускас О.В.) та НДЦ „Рятівна служба України” Інституту археології НАН України (Милян Т.Р.). З 2013 р. проект стає міжнародним завдяки участі організацій і колег з Німеччини (Х.-Й. Карлсен, М. Хегевиш) та Польщі (М.Дашкевич). Зокрема, в 2017 р. було підписано договір про співробітництво між Інститутом археології НАН України та кафедрою пра- та ранньої історії Інституту старожитностей ім. Генріха Шлімана університету Ростока (Німеччина).

За місяць розкопок на могильнику та поселенні вдалося виявити чотири археологічних об’єкта. Три з них належать до черняхівської культури (3-4 ст.н.е.), один – до доби раннього залізного віку (7-6 ст. до н.е.).

Komariv 02

На могильнику досліджене поховання дитини під кам’яним закладом. Немовля було поховане на південній околиці давнього могильника і орієнтоване головою на захід. Рештки дівчинки в поховальній ямі були перекриті кам’яними плитками. В області шиї знайдено дрібний бісер із синього скла. Поховання здійснене в другій половині 4 століття н.е.

Komariv 03

На поселенні відкриті залишки двох виробничих споруд. Одна з них була безпосередньо пов’язана з обробкою скла. В ній знайдено велику кількість решток пов’язаних із конструкцією самої споруди – глиняна обмазка від стін, плінфа (антична будівельна цегла), каміння; відходів виплавки скла (шлаки, виплески скла); браковану та готову продукцію склоробів (обрізки скла, гральний жетон, уламки кубків, глечиків та ін.). Поруч з цим об’єктом досліджено гончарний горн з передгорновою ямою. Чудова збереженість тепло-технічної споруди (власне горну), в якому відбувався випал глиняної посуди, дозволила отримати нові дані про конструкцію цих високотехнологічних споруд варварського населення пізньоримського часу.

Komariv 04

 

В горні та передгорновій ямі (робоче приміщення майстра-гончара) знайдено велику кількість уламків гончарного посуду місцевого черняхівського зразка та імпортних римських амфор. Крім того, з об’єкту походить також велика кількість уламків скляних виробів, пряслиця та інші знахідки.

Komariv 05

В роботі експедиції взяли участь співробітники відділу археології ранніх слов’ян ІА НАН України Оксана Гопкало, Мар’яна Авраменко, Олена Деревянко; Національного музею України Сергій Діденко; Луцького краєзнавчого музею Михайло Вашета та Тарас Верба; студенти історичного факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова (керівник практики Руслан Шишкін). В різні періоди в роботі експедиції брали участь колеги і із з інших міст – Києва ( О. Коваль, С. Головашеч), Тернополя (В. Тиліщак), Харкова (В. Руснак, Р. Кравченко,  В. Гагунская), Ростока та Берлину (Х.-Й. Карлсен, М. Хегевиш).

Komariv 07