У Житомирі 7-8 жовтня спеціалісти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Бондар К. М., канд. геол. н., ст. наук. співроб. та Цюпа І. В., інженер) провели георадарні спостереження на території скверу за Будинком правосуддя, поруч із будівлями Магістрату та краєзнавчого музею. Дослідження мали на меті виявити можливі об'єкти для подальших археологічних вишуковувань.

19 жовтня в історичній частині міста розпочала свою роботу Житомирська археологічна експедиція Інституту археології НАН України. Планується провести розвідувальні роботи для виявлення наявності та збереження культурних нашарувань в історичній частині міста. Головне завдання - визначити перспективні ділянки для проведення археологічних розкопок у наступному польовому сезоні; пошук та виявлення археологічних об'єктів, придатних для музеєфікації.