У червні – липні 2019 р. археологічна експедиція ІА НАН України «Уличі» спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм проводила дослідження на території Вінницького, Калинівського, Немирівського районів Вінницької області у Побужжі.

Ulychi_2019_1.jpeg

Археологічні розвідки відбувалися у рамках виконання польової частини проекту «Уличі. Археологічна карта». Цього сезону локалізовано три нових городища, для яких готується документація щодо включення пам’яток до реєстру нововиявлених (Вороновиця-2, Глинськ, Гущинці). Також проводились роботи з уточнення датування городища Грушківці, Комунарівка, виявлено два багатошарових поселення та ранньомодерний гончарний горн.

Для кожної пам’ятки проводилося шурфування, топографічна зйомка, низьковисотна аерофотозйомка, оглядове відео, зондажне буріння, GPS фіксація, фіксація грабіжницьких ям на укріпленнях городищ. Ці роботи здійснювались за підтримки «Архітектурно-археологічної експедиції» ІА НАН України та бази Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Проведення низьковисотної аерофотозйомки регламентується Авіаційними правилами України «Правила використання повітряного простору України», а актуальну інформацію щодо дійсної карти «Зон заборон та обмежень використання повітряного простору» розміщено на сайті Державної авіаційної служби України. Ця інформація виявилася дуже корисною з огляду на значну кількість таких зон у місцях роботи експедиції, оскільки у межах буферних відстаней зон діє апаратура, яка впливає на функцію контролю дронів.

Спілкування з місцевими краєзнавцями та жителями Вінничини (Василь Мефодійович Мороз – с. Грушківці, Анатолій Миколайович Стасюк – с. Гущинці, Марія Антонівна Снігур – с. Комунарівка) збагатило археологів інформацією про нові пам’ятки, топоніми та ситуацію в окрузі городищ, а також поповнило фонди Вінницького обласного краєзнавчого музею колекцією енеолітичних крем’яних знарядь з багатошарового поселення Грушківці-2, переданого до музею В. М. Морозом. У с. Гущинці діє музей села, де, окрім етнографії, зібрана хороша колекція археологічних матеріалів різних епох з території села. Опікується музеєм Євгенія Павлівна Зелена.

Інформація про нововиявлені та обстежені повторно пам’ятки експедицією «Уличі» буде занесена до реєстру нерухомих пам’яток у рамках роботи пілотного проекту з ведення «електронного обліку об’єктів культурної спадщини», впровадженим Міністерством культури України у Вінницькій області.

На осінній сезон заплановані археологічні розвідки, спрямовані на виявлення сільськогосподарської округи середньовічних городищ, та робота з археологічними колекціями 70-х – 80-х р., що зберігаються у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею, підготовка наукового звіту про проведені польові археологічні дослідження.

к.і.н. Ольга Манігда – начальник АЕ «Уличі»,
науковий співробітник ІА НАН України.

к.і.н. Ольга Грабовська – співвиконавець та координатор проекту «Уличі»,
завідувач науково-дослідного сектору археології
Відділу охорони пам’яток історії та культури
Вінницького обласного краєзнавчого музею