Основним завданням археологічних розкопок у 2019 р. стало продовження досліджень ділянки, яка була законсервована в кінці попереднього року, та розширення основного розкопу на схід з метою виявлення однієї з меж середньовічного могильника ХІ–ХІІ ст. 

Новими секторами було розмічено ділянку загальною площею 200 м2.

За чотири місяця польових робіт (квітень-липень) вдалося виявити та повністю дослідити 12 нових поховань, які належать до західнобалтського могильника. На превеликий жаль, чверть з них зруйнована грабіжниками. Серед поховального інвентарю вдалося зафіксувати: вістря сулиці, вістря списа; бойову сокиру, бронзові кільця (пряжки або ж розподілювачі ременів) та різноманітні типи фібул (у чоловіків); скляні намистини та мушлі каурі (у жінок та дітей). В одному з дитячих поховань на грудях зафіксовано лезо ножа.

Також вдалося обстежити більше, ніж 15 різночасових об’єктів. Зокрема досліджено дві печі-кам’янки доби ранніх слов’ян та низку господарських ям пізньоримського часу. Наразі триває дослідження гончарного горну черняхівської культури, в робочій камері котрого вдалося зафіксувати близько семи археологічно цілих форм керамічних посудин. В ході обстеження пам’ятки, вперше було виявлено кремацію пеньківської культури, яка супроводжувалася фрагментами урни з валиком під зрізом вінця.

1Ostr.jpg

Острів 1 2019. Фібула зі зруйнованого поховання.

2Ostr.jpg

Острів 1 2019. Браслет зі зруйнованого поховання.

3Ostr.jpg

Острів 1 2019. Браслет зі зруйнованого поховання.

4Ostr.jpg

Острів 1 2019. Робочий момент. Навчання студентів НаУКМА методиці розчистки поховань.

5Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 59.

6Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 59. Розчистка фібули в момент виявлення.

7Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 63.

8Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 63. Вістря сулиць.

9Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 65.

10Ostr.jpg

Острів 1 2019. Поховання 65. Вістря списа.

11Ostr.jpg

Острів 1 2019. Робочий момент. Зачистка горизонту навколо горну пізньоримського часу.

12Ostr.jpg

Острів 1 2109. Робочий момент. Зачистка горну пізньоримського часу.

13Ostr.jpg

Острів 1 2019. Робочий момент. Зволоження поверхні розчищених культурних шарів.