З середини липня 2019 року міжнародна українсько-німецька археологічна експедиція продовжила польові дослідження біля села Комарів (Чернівецької обл.).

Основне завдання археологічних розкопок цього року є продовження досліджень єдиної склоробної майстерні на території варварської Європи доби пізнього римського часу (3-4 ст.н.е.).

Проект з вивчення цієї унікальної археологічної пам’ятки було засновано в 2012 р. зусиллями відділу археології ранніх слов’ян (О. В. Петраускас) та НДЦ „Рятівна служба України” Інституту археології НАН України (Т. Р. Милян). З 2013 р. проект стає міжнародним завдяки участі організацій (університету Ростока, Вільний університет Берлину) і колег з Німеччини (Х.-Й. Карлсен, М. Хегевиш) та Польщі (М. Дашкевич, К. Мизгін).

За кілька тижнів розкопок на могильнику та поселенні вже вдалося виявити та частково дослідити кілька археологічних об’єктів.

01 (1).jpg

Першодослідник Комарова професор Маркіян Смішко

Найбільш цікавими виявилися результати розкопок залишків будівлі на кам’яному фундаменті, розкопаний в 1957 р. українським дослідником Маркіяном Смішком. Це була перша споруда побудована із застосуванням каменю в черняхівській культурі. За понад півстоліття серед дослідників призначення будівлі не набуло однозначного пояснення. Існують припущення, що споруда побудована за традиціями пізньоримської архітектури на території варварів могла бути майстернею, де обробляли скло, сторожовою баштою або навіть ранньохристиянським храмом. Кожна з гіпотез має свою аргументацію. Розкопки 2019 р. мають надати нові аргументи на користь існуючих або нових припущень. Наразі дослідження об’єкта триває.

02.jpg

Східна частина споруди на кам’яному фундаменті. Комарів-2019, черняхівська культура.

На могильнику, який належить до цієї пам’ятки, досліджується трупопокладення підлітка. Поховання здійснене в ямі глибиною близько 3 м із заплічками та спеціальною нішою для жертовної їжі та інвентарю.

03.jpg

Споруди на кам’яному фундаменті під час досліджень. Комарів-2019, черняхівська культура.

Під час розкопок отримані і перші знахідки – частини глиняних та скляних посудин, римські монети, амфори, вироби з заліза та бронзи.

Також на пам’ятці проведено деталізовані геомагнітні дослідження окремих ділянок поселення та могильник з використанням новітніх методик під керівництвом К. М. Бондар (КНУ).

В роботі експедиції беруть участь співробітники відділу археології ранніх слов’ян Інститут археології, Національного музею України (Сергій Діденко, Ольга Пукліна); студенти історичного факультету НПУ ім. М. П. Драгоманов (керівник практики Руслан Шишкін).

 04.jpg

Команда експедиції під час досліджень споруди на кам’яному фундаменті в Комарові в 2019.