Влітку 2020 року Більська археологічна експедиція Інституту археології НАН України продовжили розкопки феноменального Більського городища на Полтавщині. Більський археологічний комплекс досліджується вже понад століття, але відкриття дарує кожний новий польовий сезон. Окрему увагу дослідників завжди привертав некрополь городища в урочищі Скоробір, де сконцентровані аристократичні поховання скіфського часу.

Було проведено дослідження двох курганів в урочищі «4 поле» даного некрополя. Під першим курганом, який було майже повністю знищено оранкою, було виявлено поховання першої половини VI ст. до н. е. у дерев’яній камерній гробниці, яка була споруджена у ґрунтовій ямі значних розмірів. Поховання було пограбоване, але половина могили лишилась цілою. В цій частині поховання було виявлено два ліпних черпаки та корчага, шкіряний сагайдак з набором бронзових наконечників стріл, залізний наконечник спису та залізні вудила. Поховальна споруда та залишки інвентарю свідчать про те, що захоронення належало представнику місцевої військової аристократії ранньоскіфського часу.

Виявилось, що другий курган було знищено при прокладанні ґрунтової дороги через поле. Поховання було здійснено у зрубі, який частково зберігся, що є достатньо рідкісним для даного регіону. За стінкою зрубу було виявлено залишки вуздечки коня, від якої збереглися залізні вудила з псаліями, бронзові бляшки та нахрапник у вигляді голівки орла. Захоронення було пограбовано двічі. У грабіжницькому лазі були виявлені залізний наконечник спису, ніж, намисто з непрозорого скла, бронзові пластини від бойового поясу та рештки небіжчика. Поховання можна попередньо датувати IV ст. до н. е.

Під насипами курганів А. С. Кушніром (науковий співробітник Інституту географії НАН України, кандидат географічних наук) було відібрано зразки похованого ґрунту по стратиграфічним горизонтам. Міждисциплінарні дослідження та тісна наукова співпраця між установами Академії дозволяють отримати нові дані про природні умови у даному регіоні протягом скіфського часу.
Археологічні дослідження заслужено привертають все більшу увагу суспільства і ми плануємо і надалі оперативно надавати інформацію про нові відкриття.

bilsk 1

bilsk 2

bilsk 3

bilsk 1

bilsk 4

bilsk 6

bilsk 7