Запрошуємо Вас до участі у щорічній науково-практичній конференції


Київська міська державна адміністрація
Департамент культури

Музей історії міста Києва

Інститут археології НАН України

Інститут історії України НАН України

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Щорічна конференція «КИЇВ І КИЯНИ» відбудеться 25-26 листопада 2021 р. у Музеї історії міста Києва.

Конференція має на меті підбити підсумки досліджень Києва за останні роки, а також задати теоретичні та методологічні рамки для подальших студій.

Напрями роботи конференції:

  • Міська археологія.
  • Біографічні студії.
  • Історія місцевостей Києва.
  • Історія архітектури.
  • Проблеми збереження та реставрації.
  • Міський побут.
  • Візуальні образи міста.
  • Музейні студії.
  • Соціальні трансформації київського суспільства.

Робоча мова конференції - українська.

Про формат проведення конференції буде повідомлено учасникам пізніше в залежності від карантинних обмежень.

Останній термін подачі тез25 жовтня 2021 р.

Тези доповідей будуть опубліковані в електронному форматі та удоступнені на сайті Музею історії міста Києва до початку роботи конференції.

За бажанням можна буде подати матеріали до першого числа рецензованого музейного журналу.


Вимоги до оформлення тез доповіді

Обсяг - до 7-10 тис знаків з пробілами.

Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал - 1,5; поля - 20 мм з усіх берегів. Усі ілюстрації, таблиці, графіки, а також підписи до них надсилаються окремими файлами.

До тез обов'язково додаються написані двома мовами (українська та англійська): прізвище, ім’я, місце роботи, місто, e-mail, назва публікації, анотація (до 1000 знаків), ключові слова (3-7 слів).

Посилання автоматичні підрядкові, оформляються згідно стандарту ДСТУ 8302:2015.

Окремим файлом також надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу тез - латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора - латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc

Тексти тез приймаються на e-mail:


Інформаційний лист та зразок оформлення тез можна завантажити тут у форматі doc. та pdf.