Оголошується прийом заявок на конференцію "Дослідження пам’яток кам’яної доби на території Волині", що матиме місце 29-30 жовтня 2021 р. у м. Рівне.

Управління культури і туризму Рівненської обласної ради
Культурно-археологічний центр Пересопниця
Інститут археології Національної академії наук України

Всеукраїнська науково-практична конференція

Дослідження пам’яток кам’яної доби на території Волині

29-30 жовтня 2021 р.
м. Рівне

Конференцію присвячено 80-ти річчю від дня народження Валерія Казимировича Пясецького

Робота проходитиме за такими напрямками:
- дослідження пам’яток кам’яної доби Волині та України;
- дослідження пам’яток археології Волині та України;
- колекції наукових та музейних фондосховищ;
- історична реконструкція пам’яток археології.

Заплановане видання збірника матеріалів за результатами роботи конференції.

Заявки для участі у конференції приймаються до 1 серпня 2021 р. виключно на адресу

Вимоги до оформлення матеріалів:

- текст виконаний в текстовому редакторі Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1, поля 2,0 см з усіх боків, абзацний відступ – 0,5 см обсягом до 12 сторінок (0,5 друкованого аркуша). На першій сторінці у правому верхньому кутку – ім’я, прізвище автора (шрифт жирний), у дужках (назва міста), посада, науковий ступінь. Назву статті друкувати по центру звичайними літерами (шрифт жирний).
- Обов’язково анотація (до 800 знаків) та ключові слова українською та англійською мовами
- Літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією після тексту статті (напр.: [3, с. 25], де перша цифра – номер джерела в списку; друга – сторінка.
Література оформлюється наступним чином:
Для книги: Прізвище І. П. Назва книги. – Місце: Видавництво, Рік. – 100 с.
Для статті: Прізвище І. П. Назва статті // Назва видання (журналу, газети): журнал (газета). – Рік. – Т. 1, № 1. – С. 1–10.
- Таблиці та малюнки окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носії; розширення не менше 300 dpi, у форматі *.jpeg або *.tiff. Не допускаються схеми та малюнки у вигляді малюнків MS Word. Підписи до рисунків окремим файлом Word з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman;

Увага!
Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам до уваги не братимуться. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації!!!

Адреса проведення конференції:
Конференція відбудеться 29-30 жовтня 2021 в приміщенні Культурно-археологічного центру Пересопниця (збір учасників конференції 0 9.00 у м. Рівне на Театральній площі Проїзд у с. Пересопниця за рахунок сторони, яка приймає. Початок засідань: 29.10.2021 – о 10.00,
Для складання програми засідань просимо надіслати публікації та повідомити про необхідність замовлення готелю до 1 серпня 2021 р.
Проїзд до м. Рівне та проживання учасників конференції – за рахунок учасників.
Телефон для довідок: (097) 70-51-542
e-mail:
ОРГКОМІТЕТ

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)_________________________________
__________________________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада (повністю)______________________
__________________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Поштова адреса, телефон (обов’язково) ________________________________
__________________________________________________________________
Електронна адреса (обов’язково)___________________________________
Тема наукової доповіді:______________________________________________
__________________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Стаціонарна / Заочна

Примітки: Культурно-археологічний центр Пересопниця має достатньо площ для проіведення конференції у стаціонарному режимі, однак у разі посилення обмежень у зв’язку із ситуацією з COVID-19 в країні формат конференції може бути змінений (он-лайн).