Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АРХЕОЛОГІЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ», що відбудеться на базі навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 27 квітня 2023 р.

Планується робота за такими напрямами:

- теорія та історіографія археології
- археологія доби каменю – доби бронзи
- археологія ранньозалізної доби
- ранньослов’янська та середньовічна археологія
- археологія модерного часу
- загальні проблеми спеціальних історичних дисциплін

Мови конференції: українська, англійська, мови країн-членів ЄС

Заявки та тези доповідей просимо надсилати до 20 квітня 2023 р. на електронну адресу

Форма участі – очна, дистанційна, заочна.

Участь у конференції передбачає публікацію тез у електронному збірнику матеріалів. Збірник автори отримають протягом місяця після проведення
конференції.

Участь у конференції та публікація тез безкоштовні

Інформаційний лист