Державний історико-культурний заповідник м. Дубна у вересні 2017 р. проводить наукову історико-краєзнавчу конференцію, присвячену 525-річчю першої писемної згадки про Дубенський замок та 100-річчю від дня народження видатного краєзнавця Ігоря Дмитровича Лозов’юка.

На конференції передбачається розгляд наступних напрямків досліджень:
1. Розвиток фортифікації та оборонного будівництва від найдавніших часів і до сьогодення;
2. Замки, фортеці та палаци України: архітектура, історія, археологія, мистецтво;
3. Пам’ятки оборонної архітектури: башти, брами, монастирі, церкви, синагоги і інші;
4. Видатні роди, культура та повсякдення українських замків: постаті, побут, мистецтво, зброярство та інше;
5. Досвід, правові аспекти, проблеми і перспективи реставрації та музеєфікації пам’яток оборонної архітектури;
6. Пам’ятки фортифікаційного будівництва та туристична галузь: маршрути, інформаційні технології, популяризація історико-культурної спадщини;
7. Ігор Дмитрович Лозов’юк – сторінками життєпису, захоплень та наукового доробку;
8. Видатні дослідники пам’яток фортифікаційного будівництва України.

За матеріалами конференції планується видання наукового збірника.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЗБІРНИКА

1. До друку приймаються статті українською, польською, російською та англійською мовами, набрані у текстовому редакторі Microsoft Word for
Windows.

2. Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 кеглів, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи
робляться автоматично без використання пробілів і табуляції; Обсяг друкованого тексту – до 12 сторінок книжкової орієнтації формату A4.

3. Текст статті записується в окремий файл, який підписується прізвищем автора (наприклад – Дмитренко.doc). В окремому текстовому файлі подається список та назви ілюстрацій і підписується прізвищем автора (наприклад – Дмитренко_спис_рис.doc). Ілюстрації записуються в окремі підписані файли (наприклад – Рис_1) і розміщуються в спільній папці, що підписана прізвищем автора (наприклад – Дмитренко_рис). Посилання на додані ілюстрації у тексті обов’язкові!

4. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією.

5. Посилання в тексті на джерела та літературу обов’язкові (!) і подаються в квадратних дужках за таким зразком: [7, с. 123], [18, s. 55] або [9, c. 44, рис. 2]. Якщо посилання йде на декілька позицій, тоді [7; 15; 36]. Якщо на архівні джерела, тоді [22, арк. 168, 177 зв.].

6. В кінці статті обов’язковим є список використаних джерел та літератури, що оформляється під заголовком Джерела та література в алфавітному порядку за вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009. Форма 23).

7. До статті додається список використаних скорочень. Наприклад: ДІКЗД – Державний історико-культурний заповідник м. Дубна, УІЖ – Український історичний журнал.

8. Автори подають про себе такі відомості:

• Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
• Науковий ступінь, учене звання;
• Місце роботи, посада;
• Адреса для листування, телефон (роб., моб.), електронна пошта.

Оформлення поданих до статті ілюстрацій.
1. Ілюстрації записані окремими файлами мають бути подані у форматі JPEG або TIFF, роздільною здатністю не менше 300 dpi.
2. Усі ілюстрації позначаються: Рис. і номер ілюстрації (наприклад – Рис_1) і розміщуються у спільній папці, підписаній прізвищем автора.
3. Нумерація ілюстрацій подається наскрізною і послідовною, без пропусків та повторень згідно зі списком ілюстрацій.
4. Умовні позначення до ілюстрацій мають бути розшифровані на самій ілюстрації або в підписі до неї.
5. Ілюстрації взяті з Інтернету з водяними знаками, поганої якості і невідповідною роздільною здатністю редакція збірника не приймає.

За зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо, відповідальним є автор. Редколегія залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми та збірника матеріалів конференції.

Деталі проведення конференції (точна дата, година, місце) будуть повідомленні авторам після завершення прийому матеріалів у вигляді
Запрошення.

Учасники конференції, що особисто взяли участь у роботі конференції отримують науковий збірник матеріалів. Транспортні витрати та проживання учасників конференцій – за рахунок учасників та відряджувальних організацій.

Матеріали приймаються до 1 серпня 2017 р. за поштовою адресою:
Державний історико-культурний заповідник м. Дубна, вул. Замкова, 7а, м. Дубно, Рівненська обл., 35604
Або на електронну пошту: 

Телефони для довідок:
(03656) 3-24-64.
+38 099 953 9490 – Любецька Надія Олександрівна – заступник директора з наукової роботи.
+38 097 770 7506 – Пшеничний Юрій Леонідович – заввідділом історії