16—17 листопада 2017 р. в Інституті археології НАН України відбулася Наукова конференція молодих вчених «Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики». Робота проходила за чотирма секціями: «Від каменю — до палеометалів», «Ранні номади та античний світ», «Слов’яни, середньовічні пам’ятки, козаччина”, «Археологічні дослідження: сучасні методи та спадок попередників». Були заслухані доповіді, що охоплюють проблеми дослідження пам’яток України та суміжних територій в широких хронологічних межах (від середнього палеоліту до раннього Нового часу), а також — з історії археології та міждисциплінарного характеру. В роботі конференції взяли участь понад 50 науковців з Києва та регіональних установ. За результатами прийнята резолюція конференції. Рада молодих вчених Інституту археології НАНУ висловлює подяку за підтримку ініціативи проведення конференції Дирекції ІА НАНУ та Правлінню ВГО «Спілка археологів України», за організаційну допомогу — Л.В. Кулаковській та А.О. Корвіну.

Резолюція Наукової конференції молодих вчених "Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики".

На заключному засіданні конференції було постановлено:

1. Вважати проведену конференцію VII конференцією молодих вчених, а Раду Молодих Вчених Інституту археології НАН України 2017 року скликання — наступницею Ради Молодих Вчених Інституту археології АН УРСР.

2. Проводити конференцію молодих вчених раз на два роки. Проведення наступної конференції запланувати на осінь 2019 року.

3. В рік перерви між конференціями проводити польовий археологічний семінар молодих вчених на базі потужних археологічних експедицій.

4. Поглибити співпрацю з іншими науковими установами, зокрема природничого напряму, для проведення інтердисциплінарних досліджень.

5. Координувати комунікацію та наукову допомогу вищим навчальним закладам в регіонах, де є історичні факультети, але не вистачає фахівців-археологів. Запропонувати керівництву факультетів направляти студентів, які бажають спеціалізуватися по археології, в експедиції Інституту археології НАНУ. Оформити таке співробітництво договором про співпрацю.

За результатами проведеної конференції видано збірник "Інтерпретація археологічних джерел: здобутки та виклики. Матеріали наукової конференції молодих вчених. Горбаненко, С. А. (відп. секр.), Гречко, Д. С., Корохіна, А. В. (ред.-упоряд.). Київ: Стародавній світ, 2017. 168 с.", з яким можна ознайомитися за посиланням: http://www.vgosau.kiev.ua/load_period-sb/tezy_MU-net.pdf.

 

konf mol plenar

konf mol plenar2

konf mol istor

konf mol kam br

konf mol rzv

konf mol slov

konf mol posht

konf mol