З 7 по 12 грудня 2017 р. відбувся українсько-німецький Форум молодих дослідників (Київ – Львів / Харків).

8 та 9 грудня в його роботі взяли участь представники ІА НАН України – д.і.н. А.В. Буйських та к.і.н. О.Г. Кузьміщев, а також професор Й. Форнас’є, університет Франкфурт-на-Майні, ФРН. Організатори Форума – Німецька служба академічного обміну (DAAD) Федерального міністерства освіти та досліджень та Університет Тюбінгена ім. Е. Карлса; засідання проводилися в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченко, Університеті «Києво-Могилянська академія», Інституті математики НАН України.

Форум ставив на меті репрезентувати сучасний стан українсько-німецького наукового співробітництва, показати результати міжнародної співраці за окремими проектами останніх років, підбити підсумки спільних напрацювань в різних галузях науки, ознайомити молодий науковий загал України з перспективами організації та виконання спільних проектів в короткотривалій та довготривалій перспективі. Проект, що виконується Інститутом археології НАН України та Університетом ім. Гете, Франкфурт-на-Майні (керівник проекту з української сторони – А.В. Буйських; з німецької сторони – Й. Форнас’є) на базі Ольвійської міжнародної археологічної експедиції, організаторами Форуму був презентований в категорії Best-Praxis.

Buj 002

Спільну доповідь “Digging the past – shaping the future. First results of a German-Ukrainian excavation project in the ancient Greek colony of Olbia Pontike (Mykolaiv Oblast)” було присвячено спільним напрацюванням в дослідженні ольвійського передмістя – результатам археологічного вивчення разом з сучасними геофізичними дослідженнями, аналізами місцевої керамічної продукції архаїчного часу з Ольвії і Борисфену, дослідженням ольвійської нумізматики, археозоологічними та археоботанічними розробками.

Buj 003

 Українсько-німецька співраця в галузі античної археології успішно продовжується.

Buj 004