Інститут археології Національної Академії Наук України

у співпраці з

Міністерством освіти і науки України
Донецьким національним університом імені Василя Стуса
НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАНУ
Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм

запрошує взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«Археологія Поділля»

Місце проведення: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21

Термін проведення: 16 жовтня 2019 року

Напрями роботи конференції:

  •  історія археологічних досліджень на Поділлі
  •  археологія кам’яної доби
  •  археологія мідного і бронзового віків
  •  археологія раннього залізного віку
  •  середньовічна і ранньомодерна археологія
  •  пам’яткоохоронна справа

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська

Заявки-анкети на участь в конференції подаються до 30 червня 2019 р.
Матеріали до публікації подаються до 11 серпня 2019 р.

Заявки-анкети та матеріали до публікації надсилати на e-mail:

Вимоги до оформлення статей: обсяг – до 7 сторінок формату А-4 (включаючи можливі рисунки, таблиці, діаграми), шрифт – Times New Roman 12 кегль, інтервал – одинарний; всі береги сторінки – 2,5 см; абзацний відступ – 1,0 см.

Посилання по тексту: [7, с. 23-25, рис. 8: 1, 4-6; 9, с. 15, табл. 3], де 7 і 9 (виділяти напівжирним) – порядкові номери за списком джерел і літератури.

Джерела і література: після тексту статті, у формі нумерованого списку, оформленого згідно чинного ДСТУ 7.1:2006 (Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання).

Рисунки: формат jpg., роздільна здатність – 300 dpi, режим – градації сірого; параметри – не більше робочого поля сторінки (16×24 см), з урахуванням підпису до рисунку.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до публікації.

Проїзд і проживання учасників конференції – за рахунок відряджуючої сторони.

Контактні телефони: 098-3311985, 095-2442275 (Литвиненко Роман Олександрович)


Схема оформлення основних елементів статті:

УДК
Прізвище І.Б.

НАЗВА

Резюме (до 500 символів з пробілами)
Ключові слова:

Summary
Keywords:

Текст статті

Джерела і література

1. Агульников С., Савва Е. Исследования курганов на левобережье Днестра. – Кишинэу, 2004. – 243 с.
2. Березанская С.С. Культура многоваликовой керамики // Культуры эпохи бронзы на территории Украины. – К.: Наук. думка, 1986. – С. 5-43.
3. Гершкович Я.П. Сабатинівська культура Нижнього Подніпров’я та Північно-Західного Приазов’я: автореф. дис. ... канд. ист. наук: спец. 07.00.06 “Археологія” / Ін-т археології НАНУ. – К., 1993. – 15 с.

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСНИКА
Всеукраїнської конференції «Археологія Поділля»

П.І.Б.:
Науковий ступінь, вчене звання:
Установа, посада:
Контактний телефон:
E-mail:
Тема доповіді:


 Посилання на запрошення тут