ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Всеукраїнська наукова конференція
“АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОСЛІДНИКИ”
(до 70-річчя відкриття Чорноліського городища)

Конференція відбудеться 29-30 листопада 2019 року

Напрями роботи:
– Історія археологічних досліджень доби кам’яного віку.
– Історія археологічних досліджень доби палеометалів (енеоліту–бронзи).
– Історія археологічних досліджень раннього залізного віку.
– Історія досліджень слов’яно-руської та середньовічної археології.
– Дослідники археології та давньої історії України.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Публікація матеріалів:
Матеріали доповідей будуть надруковані у “Наукових записках” ЦДПУ,
що входить до переліку фахових видань України.
Вимоги до публікацій у Додатку 2.

Основні дати: Прийом заявок (Додаток 1) до 20 жовтня 2019 року
Прийом матеріалів до 29 листопада 2019 року

Контакти:
Телефон: 050 198 98 36 або 067 813 67 83 (Козир Ірина Анатоліївна)
Електронна адреса:

Адреса оргкомітету конференції:
м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1,
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка,
кафедра історії України (ауд. 21).

Проїзд, харчування, проживання за рахунок відряджуючої сторони.
Оргкомітет забезпечує організацію розселення

ЗАЯВКА на участь у конференціїна участь у конференції